Media

Aktualności, materiały prasowe
i multimedialne

Aktualności

Filtrowanie przedziału czasowego

PKP CARGO na transport logistic 2013

W dniach 04 – 07 czerwca PKP CARGO wystawia się na Międzynarodowych Targach Logistyki w Monachium– transport logistic 2013. Dla spółki to jedno z najważniejszych wydarzeń targowych w bieżącym roku. Uczestnictwo w targach daje firmie możliwość nawiązywania relacji biznesowych, spotkań z klientami oraz wymianę doświadczeń z przewoźnikami z innych krajów i zagranicznymi operatorami logistycznymi.

- Jesteśmy na targach w Monachium, aby spotkać naszych obecnych partnerów biznesowych oraz zdobyć kolejne relacje handlowemówi Łukasz Boroń, prezes PKP CARGO. - To dobre miejsce do rozmów z klientami szukającymi przewoźnika nie tylko dla ładunków intermodalnych, ale także produktów chemicznych czy wyrobów branży automotive. PKP CARGO może już przewozić ładunki od granicy szerokiego toru do niemal każdego miejsca w Europie Środkowej oraz w rejonie państw Beneluksu. Korzystanie z usług jednego przewoźnika obniża koszty transportu oraz skraca czas usługi logistycznejuważa prezes Boroń.

PKP Cargo jest jedną z nielicznych polskich firm, które z sukcesem weszły na zagraniczne rynki. Lokomotywy z logo PKP CARGO mogą prowadzić pociągi w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Belgii oraz na Węgrzech. Przewoźnik w tym roku dla odwiedzających monachijskie targi przygotował pokaz filmu w technologii 3D.

Największe w Europie Branżowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i Zarządzania Systemami Zaopatrzenia transport logistic 2013 to wydarzenie obejmujące swą tematyką wszystkie podstawowe rodzaje transportu - lądowy, lotniczy, wodny oraz logistykę. Impreza odbywa się na Nowych Terenach Targowych w Monachium, w dziewięciu halach oraz na terenach otwartych o łącznej powierzchni przekraczającej 100.000 m². Na targach prezentuje się ponad 1.800 wystawców z branży z przeszło 55 państw świata. Targi te organizowane są od 1978 r. w cyklu dwuletnim. Międzynarodowe Targi Monachijskie (Messe München International - MMI) należą do największych i najnowocześniejszych na świecie centrów targowych.  

PKP CARGO z certyfikatem ECM

Spółka PKP CARGO na mocy decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 29 maja br. otrzymała certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych. Certyfikat jest ważny trzy lata.

Na mocy zmienionych niedawno przepisów każdy wagon dopuszczony do eksploatacji na terenie Unii Europejskiej musi posiadać wyznaczony podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie. PKP CARGO spełniło te kryteria. Realizując na terenie Europy przewozy z wykorzystaniem własnego parku wagonów towarowych, prowadzi równocześnie ich utrzymanie w należytej sprawności technicznej. Certyfikat ECM był Spółce niezbędny m.in. ze względu na prowadzoną działalność zagranicą i posiadane certyfikaty bezpieczeństwaczęść B, upoważniające do wykonywania samodzielnych przewozów na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Belgii i Węgier, a także w ubieganiu się o certyfikat bezpieczeństwa na terenie Holandii. PKP CARGO jest jednym z nielicznych w Polsce przedsiębiorstw certyfikowanych w zakresie ECM.Wydany przez Prezesa UTK dokument jest efektem wielomiesięcznej pracy, której celem było przygotowanie PKP CARGO do „nowych” wymagań europejskich w zakresie utrzymania wagonów towarowych. PKP CARGO jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Unii Europejskiej. Dysponuje flotą ponad 2,4 tys. lokomotyw i ponad 63 tys. wagonów. Obowiązek certyfikacji ECM został wprowadzony zgodnie z Dyrektywą  2004/49/WE i Rozporządzeniem UE nr 445/201 do prawa polskiego Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o zmianie Ustawy o transporcie kolejowym.    
 
  

PKP CARGO na targach AUTOSTRADA

PKP CARGO jako największa w Polsce firma logistyczna transportująca kruszywa bierze udział w Targach Budownictwa Drogowego Autostrada Polska w Kielcach. W tym roku, poza spotkaniami biznesowymi, wymianą doświadczeń czy analizą sytuacji rynkowej,  przygotowaliśmy dla uczestników targów i klientów szereg atrakcji. Jedną z nim jest możliwość przetestowania symulatora jazdy samochodem wyścigowym czy możliwość przetestowania motocykli Harley Davidson.  
 

PKP CARGO na EKG

EBOiR być może obejmie akcje PKP CARGO. Firma otrzymała certyfikat na wykonywanie samodzielnych przewozów na terenie Węgier. Spółka prowadzi rozmowy na temat uruchomienia stałego połączenia Polski z Chinami – to kilka informacji związanych z PKP CARGO, które przekazano podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

PKP SA chcą przeznaczyć możliwie dużą część emisji PKP CARGO dla EBOiR- poinformował prezes PKP SA Jakub Karnowski. Dodał, że PKP SA w trakcie przygotowywania prospektu emisyjnego PKP CARGO, i że widzi duże zainteresowanie inwestorów. -Chcielibyśmy przeznaczyć jak najwięcej akcji w pakiecie dla EBOiR, ale standardowo bank ten angażuje się poniżej 10 proc. kapitału - powiedział Karnowski. Prezes PKP SA potwierdził, że debiut PKP CARGO jest planowany na IV kwartał 2013 roku. Podczas EKG spółka poinformowała, że otrzymała certyfikat na wykonywanie samodzielnych przewozów na terenie Węgier. Biorąc pod uwagę już posiadane przez spółkę certyfikaty na prowadzenie takich przewozów przez Belgię, Niemcy, Czechy, Słowację i Austrię, została otwarta droga dla transportu towarów od portów Beneluksu do krajów Europy Południowej. Na kongresie członek Zarządu PKP CARGO ds. handlowych Sylwester Sigiel powiedział, że firma prowadzi rozmowy na temat uruchomienia stałego połączenia kolejowego z Chin do Polski. Dotychczas spółka realizowała pilotażowe przewozy na tej trasie.

PKP CARGO wspiera EKG

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnej gospodarki bez sprawnego transportu kolejowego. Tej też problematyce przyporządkowane były panele wtorkowych obrad Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Aktywny w nich udział wzięli przedstawicieli PKP CARGO, firmy będącej jednocześnie mecenasem spotkań.

- Wierzymy, że struktura przewozów w Polsce będzie zbliżać się do zachodnioeuropejskiej. Rynek towarowy to nie tylko węgiel, ale również przewozy intermodalnepowiedział podczas panelu „Transport w Europie. Polska na europejskim rynku cargo” Łukasz Boroń, prezes Zarządu PKP CARGO. - Dlatego spółka zalicza do strategicznych zadań rozwój przewozów międzynarodowych i intermodalnych. Inwestujemy w ten segment rynku. W tej chwili jesteśmy w trakcie budowy terminala we Franowie i ogłosiliśmy przetarg na dostawę 330 platform do przewozu kontenerów.

PKP CARGO samodzielnym przewoźnikiem na Węgrzech

 PKP CARGO otrzymało certyfikat bezpieczeństwa część „B” od NHK, węgierskiego odpowiednika Urzędu Transportu Kolejowego. Dokument ten umożliwia polskiemu przewoźnikowi samodzielne wykonywanie przewozów towarowych na sieci kolejowej Węgier. To jest już szósty kraj europejski, na którego terenie PKP CARGO może samodzielnie przewozić towary.

O tym, że PKP CARGO może już samodzielnie realizować przewozy towarowe na terenie Węgier, poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Prezes PKP CARGO Łukasz Boroń.
 
- Zdobycie certyfikatu bezpieczeństwa stanowi kolejny krok na drodze umożliwienia realizacji przewozów przez jednego przewoźnika na obszarze Środkowej i Zachodniej Europy.Przez Węgry przebiega jeden z ważniejszych korytarzy transportowych łączących północ z południem, w ramach którego z roku na rok powiększają się przewozy, w tym z rejonu Polski, Czech i Słowacji– mówi Łukasz Boroń, prezes Zarządu PKP CARGO. Dodał, że intensyfikacja naszej obecności poza granicami kraju jest jednym z filarów rozwoju PKP CARGO  
                                                               
Otrzymanie uprawnień poprzedziły wielomiesięczne, intensywne przygotowania ze strony PKP CARGO, które miały dowieść, że spółka jest w stanie bezpiecznie i zgodnie z zasadami obowiązującymi na Węgrzech realizować samodzielnie kolejowe przewozy towarów.

PKP CARGO posiada certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające do samodzielnych przewozów również w Austrii, Belgii, Republice Czeskiej, Niemczech i Republice Słowackiej. Kolejnym krajem, gdzie PKP CARGO ubiega się o certyfikat, jest Holandia. 
 
Wachlarz transportowanych poza Polską towarów jest bardzo szeroki. Są to m.in. węgiel, koks, ruda żelaza, żużel wielkopiecowy, wyroby stalowe, samochody i części samochodowe. Najwięcej przewozów (zarówno pod względem masy, jak i ilości pociągów) spółka realizuje
w Republice Czeskiej.
 
PKP CARGO POZA KRAJEM (Kalendarium)

maj 2007 – pierwsze dopuszczenie lokomotywy PKP CARGO do ruchu poza granicami Polski (Republika Czeska, lokomotywa elektryczna serii ET22),
wrzesień 2008– pierwsza grupa maszynistów PKP CARGO uzyskała prawo kierowania pojazdami trakcyjnymi poza krajem (Republika Czeska),

styczeń 2010 – certyfikat wydany przez Urząd Kolejowy Republiki Czeskiej (Drážni Uřad), umożliwia Spółce samodzielne wykonywanie wszelkich przewozów towarowych, w tym przewozów towarów niebezpiecznych na terenie Republiki Czeskiej,
grudzień 2010 – dokumentwydany przez Urząd Kolejowy Niemiec (Eisenbahn - Bundesamt) umożliwia Spółce samodzielne wykonywanie wszelkich przewozów towarowych, w tym przewozów towarów niebezpiecznych na terenie Republiki Federalnej Niemiec,

luty 2011 - certyfikat wydany przez Urząd Kolejowy Republiki Słowacji (Urad pre reguláciu železničnej dopravy) umożliwia Spółce samodzielne wykonywanie wszelkich przewozów towarowych, w tym przewozów towarów niebezpiecznych na terenie Republiki Słowackiej,

marzec 2012 -  Federalne Ministerstwo Komunikacji, Innowacji i Technologii (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) wydało certyfikat umożliwiający samodzielne wykonywanie wszelkich przewozów towarowych, w tym przewozów towarów niebezpiecznych na terenie Austrii,

październik 2012 – certyfikat  wydany przez Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen) umożliwia Spółce samodzielne wykonywanie przewozów towarowych,  na terenie Belgii,

kwiecień 2013 – pierwszy samodzielnie zorganizowany przewóz towarów na terenie Belgii (z Gliwic do Zeebrugge o długości blisko 1,5 tys. km) będący jednocześnie najdłuższym w historii poza granicami kraju,

maj 2013 – certyfikat wydany przez NHK, odpowiednik naszego UTK, uprawnia PKP CARGO do samodzielnej realizacji przewozów na terenie Węgier.
 
Certyfikat Bezpieczeństwa – część Bpotwierdza akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi oraz umożliwia przewoźnikowi samodzielne wykonywanie przewozów w danym kraju na warunkach określonych w wydanym dokumencie.

PKP CARGO z Biegiem Wisły

W niedzielę, 12 maja, prawy brzeg królowej polskich rzek zdominują biegacze, którzy będą ścigać się na 10. km odcinku „Biegu Wisły”. Przebiegną trasą, która prowadzi dzikim i nieuregulowanym wiślanym brzegiem jednej z największych metropolii Europy - Warszawy. Trasę, ramię w ramię, pokonają stołecznymi decydenci, funkcjonariusze policji i innych służb mundurowych oraz mieszkańcy Warszawy. Wydarzenie już po raz trzeci wspiera spółka PKP CARGO.

Trzecia edycja „Biegu Wisły” jest organizowana w ramach „Święta Wisły”. Jedyny tak urokliwy bieg, ze względu na trasę, to wspólne przedsięwzięcie Urzędu m.st. Warszawy, Komendy Stołecznej Policji oraz sekcji strzeleckiej CWKS Legia Warszawa.

– Wiślany, przedwojenny brzeg, to było miejsce spotkań i relaksu dla całej Warszawy – mówi Bogdan Jeziorski, naczelnik wydziału komunikacji społecznej w PKP CARGO. – Chcemy, aby brzegi Wisły znów zapełnili ludzie, a to wydarzenie ma ich do tego przekonać.

Biegacze rozpoczną trasę na 517 kilometrze rzeki na Golędzinowie (osiedle na Pradze Północ) i przebiegną dystans 10 km, by dotrzeć do plaży przy moście Łazienkowskim. Dojazd do miejsca zbiórki ułatwi rower miejski - przy starcie biegu powstanie specjalny mobilny punkt, w którym będzie można zdać rower „Veturilo”.

W biegu weźmie udział ponad 900 uczestników oraz 3-osobowe reprezentacje służb mundurowych, m.in. policji, straży granicznej, straży pożarnej i straży miejskiej. – Nasz udział ma służyć integracji służb i mieszkańców Warszawy – mówi Paweł Brzeziński, oficer prasowy Komendanta Komisariatu Rzecznego Policji.

W czasie kiedy biegacze będą rywalizować na trasie, sponsor biegu PKP CARGO, po drugiej stronie Wisły, przy Bulwarze Flotylli Wiślanej tuż przy Płycie Desantu 3 Dywizji Piechoty I Armii WP, przygotował ciekawą atrakcję dla warszawiaków. W mobilnym kinie, w technologii 5D, zostanie zaprezentowany film korporacyjny pt. „Tajemnica piątego wagonu”. Zrealizowany w technice stereoskopowej, dającej efekt iluzji przestrzenności i trójwymiarowości obrazu, film w specjalny sposób prezentuje spółkę i jej dokonania. PKP CARGO jest jedną z nielicznych firm na rynku polskim, które w tak nowoczesny sposób prezentują swoje usługi.

Start biegu godz. 10.00. Biegacze będą mieli 2 godziny na pokonanie dystansu. Kino 5D będzie działało od godz. 10.00 do godz. 20.00.
 

Blisko 150 pociągów połączyło Swarzędz koło Poznania z Rotterdamem

ERS Railways we współpracy z PKP CARGO oraz CLIP Logistics Sp. z o.o. przez 12 miesięcy, jakie upłynęły od uruchomienia połączenia między Poznaniem a portemRotterdamie, przewiozło 15 000 TEU. W ramach regularnego połączenia trasę tę przejechało już blisko 150 pociągów przewożących ładunki wyłącznie w kontenerach i naczepach intermodalnych.
 

Jest to pierwszy serwis dedykowany przede wszystkim transportowi ładunków kontynentalnych aby umożliwić klientom efektywne wykorzystanie połączeń promowych Rotterdam – Wielka Brytania.

Pociągi relacji Swarzędz koło Poznania – granica państwa (Oderbrücke) – Rotterdam kursują trzy razy w tygodniu. Trasę o długości 1 tys. km pokonują przeciętnie w ciągu 20 godzin. Czyni to połączenie konkurencyjnym w stosunku do transportu drogowego. Całą trasę obsługują na zmianę dwie lokomotywy – jedna wielosystemowa w barwach PKP CARGO (Siemens EU45) i jedna należąca do ERS Railways.

- PKP CARGO konsekwentnie rozwija obecność poza granicami kraju. Dzięki posiadanym certyfikatom przyznanym przez narodowe instytucje nadzorujące rynek kolejowy, nasza spółka samodzielnie realizuje przewozy na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, a od kwietnia br. również Belgii.  Staramy się o uzyskanie podobnych uprawnień w Holandii i na Węgrzech – podkreśla Łukasz Boroń, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Połączenie pomiędzy Poznaniem a Rotterdamem okazało się sukcesem dzięki współpracy PKP CARGO z ERS Railways, które jest autorem całego konceptu.

- Cieszę się, że połączenie Rotterdam - Poznań rozwinęło się tak szybko i to zaledwie w 12 miesięcy.  Okazało się, że starannie przemyślany produkt intermodalny może stanowić istotną część łańcucha dostaw także w tych połączeniach,  w których klienci oczekują niezwykle konkurencyjnych stawekRazem z naszymi partnerami realizujemy projekt, w którym wyeliminowaliśmy zbędne operacje takie jak wymiana lokomotyw na granicy. Dzięki temu udało nam się skupić jeszcze bardziej na potrzebach klientów oraz wzmocniliśmy naszą pozycję na korytarzu Rotterdam - Poznań - powiedział Frank Schuhholz, Dyrektor Zarządzający ERS Railways B.V.

PKP CARGO przewozi pierwsze wagony dla II linii metra

30 kwietnia w godzinach porannych do Warszawy powinien dojechać z Nowego Sącza  pierwszy skład zespołu trakcyjnego dla II linii metraPrzewoźnikiem wagonów Inspiro jest PKP CARGO.
 

W poniedziałek w godzinach popołudniowych ze stacji Nowy Sącz wyjedzie pociąg przewożący  nietypową przesyłkę nadzwyczajną: pierwszy ze składów zespołu trakcyjnego Inspiro dla II linii warszawskiego metra.  W składzie znajdują się obok zespołu trakcyjnego dla metra również wagony ochronne zapewniające uzyskanie przez ten pociąg wymaganej masy hamującejSkład prowadzi  lokomotywa EU06-10 należąca do Południowego Zakładu PKP CARGO.
Przez
12 miesięcy PKP CARGO uruchomi 25 pociągów z wagonami dla II linii warszawskiego metra. Wagony stołecznej kolejki podziemnej  wyprodukowały we współpracy z Siemensem znajdujące się w Nowym Sączu zakłady NEWAG.
 

Magia kolei także w kinie 5D - Startuje XX PARADA PAROWOZÓW

Na terenie ponad stuletniej parowozowni w Wolsztynie parowozy z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji czekają już na uroczyste otwarcie dwudziestej Parady Parowozów. Organizatorami święta historycznej kolei, odbywającego się w dniach 27 – 28 kwietnia, PKP CARGO i Fundacja Era Parowozów.

Pierwszego dnia imprezy (sobota, 27 kwietnia) na wolsztyńskiej scenie już od godzin przedpołudniowych występują znani artyści estradowi. Prawdziwymi gwiazdami bedą jednak parowozy, które przyjechały specjalnie do Wolsztyna z Polski i Europy, w tym z Niemiec, Czech i Słowacji. Maszyny pokonały setki kilometrów, by od godz. 13.30 przez ponad godzinę paradować przed miłośnikami kolei i pokazywać swoje niezwykłe możliwości. W Paradzie Parowozów biorą udział następujące maszyny: Polska: Ol49-59, Ol49-69, Ol12-7, Ty42-107, Tkt48-191, TKh49-1, TKt48-18, TKh Ferrum 05353; Niemcy: 528 177, 351 019, 01 509, 18 201, Słowacja: 498.104 „Albatros”; Czechy: 464.008.

Niewątpliwą atrakcją imprezy będzie także kino 5D przygotowane przez PKP CARGO i projekcja filmu pt. „Tajemnica piątego wagonu”. To przełomowe rozwiązanie w historii kina, którego celem jest pokazanie piękna kolei w trójwymiarze. PKP CARGO jest jedną z nielicznych w Polsce firm, która dysponuje takim rozwiązaniem.

Kolejnym ważnym punktem programu będzie niezapomniane widowisko „Światło, Dźwięk i Para” pt. „Zaczarowane koleje miłości”, zainscenizowane przez Bolesława Pawicę. Pokaz – w aranżacji grupy artystycznej Mira Art oraz iluzjonisty Macieja Pola - przedstawi parowozy w opowieści o miłości dwojga akrobatów, których uczucie narodziło się na początku XX wieku i przetrwało zawirowania historii. Wieczór 27 kwietnia uświetni występ zespołu Golec uOrkiestra. Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka, którą poprowadzi Hirek Wrona.

W niedzielę, 28 kwietnia od godzin porannych można będzie oglądać sprawnościowe rywalizacje maszynistów i pokazy Strongmanów, które poprowadzi Irek Bieleninik. Tego dnia, obok Parowozowni Wolsztyn odbędą się też Amatorskie Zawody Drużyn Drezynowych oraz, jak co roku przejażdżki pociągami retro. Zapraszamy do Wolsztyna!

Sylwester Pruchniewski nowym Prezesem Zarządu PS Trade Trans Sp. z o.o.

W dniu 12 kwietnia 2013 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., odwołało Zbigniewa Janickiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki i powołało na to samo stanowisko Sylwestra Pruchniewskiego, który dotąd pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.

Z Grupą PKP Cargo Logistics, do której należy PS Trade Trans, Sylwester Pruchniewski związany jest od początku roku 2011, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Handlowego w Spółce PKP Cargo International w Bratysławie.

Wcześniej
pełnił liczne funkcje menadżerskie, w tym jako Członek Zarządu Zakładów Mięsnych w Ełku, Dyrektor Generalny Członek Zarządu PART S.A., Wiceprezes Zarządu Wólczanka S.A., Marketing  Manager CEESzef Marketingu na Europę Centralną i Wschodnią w International Paper Polska Sp. z o.o. Sylwester Pruchniewski ukończył podyplomowe studia zarządzania i marketingu oraz kurs The Charted Institute of Marketing  w Londynie.

Najważniejsze wyzwania, które stoją przed Prezesem Pruchniewskim, to ugruntowanie wysokiej pozycji Spółki pośród liderów branży TSL oraz opracowanie i wdrożenie nowej strategii firmy.

----------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. działa na rynku od 1990 roku. 
Spółka jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi logistyczne w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, promowego, morskiego oraz przeładunków, magazynowania i usług celnych. Spółka obsługuje relacje międzynarodowe i krajowe. Organizuje przeprawy promowe dla przewozów kolejowych i samochodowych po Morzu Bałtyckim.

Wyróżnienie Targów SILESIA dla PKP CARGO

Znany rysownik Henryk Sawka był gościem stoiska PKP CARGO LOGISTICS na Targach TSL EXPO SILESIA. Organizatorzy przyznali spółce wyróżnienie za interesującą formę promocji podczas targów.

Był to dowód wysokiej oceny ze strony targowych gości pomysłu zaproszenia Henryka Sawki, który przez cały dzień  tworzył  rysunki i  prace te wręczał gościom stoiska PKP CARGO.  Także sceneria stoiska odbiegająca od sztywnych ram przypadła do gustu odwiedzającym.  Tworzyły zabawne rysunki tego autora.

Tegoroczne Targi Transportu, Spedycji i Logistyki przyciągnęły do Sosnowca najważniejszych klientów Grupy PKP CARGO LOGISTICS z południowych rejonów kraju. Producenci węgla, wyrobów metalowych i innych produktów wytwarzanych na Śląsku interesowali się m.in. przewozami samodzielnie realizowanymi przez PKP CARGO poza granicami kraju. Drugi dzień targów poświęcony był właśnie problematyce „Transgranicznej współpracy transportowej Europy Środkowo-Wschodniej”

PKP CARGO posiadając przyznane przez narodowych zarządców kolei certyfikatybezpieczeństwa w zakresie  części „B”samodzielnie realizuje przewozy na terenie Czech, Słowacji, Austrii, Niemiec i ostatnio również Belgii.W spotkaniach z klientami i gośćmi zainteresowanymi problematyką transportową uczestniczyli handlowcy PKP CARGO z biur centrali oraz zakładów świadczących w tym rejonie usługi: Śląskiego i ŚląskoDąbrowskiego.

PKP CARGO Logistics na Konferencji FRACHT 2013

PKP CARGO i CARGOSPED zaprezentowały się podczas konferencji FRACHT 2013 w Gdańsku, która poświęcona była przewozom intermodalnym.

O przyszłości  tego segmentu transportu rozmawiali przedsiębiorcy, eksperci oraz politycy podczas konferencji FRACHT 2013 w Gdańsku. Grupę PKP CARGO Logistics reprezentowały spółki PKP CARGO i CARGOSPED, które zostały partnerami tej konferencji.

- Bez rozwoju transportu morskiego nie można budować silnej gospodarkiTak samo jest to niemożliwe bez solidnego powiązania Śląska z Pomorzem siecią kolejową. Ważne jest nie tylko to,aby podkreślać swoje atuty, ale by również przeprowadzić audyt słabych stron- mówił Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

Moce przewozowe firm niewykorzystane w pełni. – W 2012 roku Grupa PKP CARGO Logistics przewiozła niemal 450 tys. UTISądzimy, że ten segment rynku ma duże szanse na wzrost. Ten wzrost trzeba wspierać poprzez korzystne rozwiązania promujące kolej- mówił Daniel Ryczek, Prezes CARGOSPED podczas konferencji FRACHT 2013.

- Transport intermodalny w Polsce rośnie, a wzrost dotyczy głównie gałęzi kolejowej. Trzeba podkreślić, że przewozy te mogą się rozwijać dzięki sprzyjającym warunkom, które będziemy wzmacniać. Chciałbym aby ta konferencja była zalążkiem tej aktywnej współpracy intermodalnej- powiedział Andrzej Massel, wiceminister transportu, budownictwagospodarki morskiej.Szacuje się, że przewozy intermodalne do 2020 roku mogą obniżyć koszty generowane przez transport nawet o 3 mld .

PKP CARGO już na terenie Belgii

PKP CARGO zrealizowało samodzielne, najdłuższe w historii spółki przewozy poza granicami kraju. Trasę z Gliwic do portu w Zeebrugge nad Morzem Północnym o długości blisko 1 500 km pociąg pokonał w ciągu dwóch dni. Były to jednocześnie pierwsze samodzielnie wykonane przewozy na terenie Belgii.

Pociąg inaugurujący obecność PKP CARGO na terenie kolejnego państwa europejskiego  wyruszył z Gliwic w sobotę 13 kwietnia. Skład prowadzony przez lokomotywę w barwach PKP CARGO przekroczył polsko-niemiecką granicę w okolicach Frankfurtu nad Odrą (Oderbrücke), następnie przejechał trasę o długości około 750 km przez terytorium Niemiec, pokonał przejście graniczne  z Belgią (Aachen/Montzen) i po pokonaniu kolejnych blisko 300 km dotarł w poniedziałek 15 bm. do Zeebrugge.

Samodzielny przejazd był możliwy do zrealizowania, ponieważ w październiku 2012 r. PKP CARGO otrzymało od administracji belgijskiej odpowiedzialnej za transport kolejowy Certyfikatu Bezpieczeństwa w zakresie tzw. części „B”. Dokument ten uprawnia przewoźnika do samodzielnego wykonywania przewozów towarowych po sieci kolejowej Belgii.

PKP CARGO prowadzi działania zmierzające do wydłużenia tras pociągów poruszających się po kluczowych korytarzach transportowych łączących węzłowe punkty logistyczne w Europie. – Chcemy rozwijać naszą obecność poza granicami Polski. To jeden z filarów rozwoju PKP CARGO.  To także krok w kierunku dywersyfikacji działalności, który uatrakcyjni naszą ofertę i zwiększy konkurencyjność– mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.  

PKP CARGO posiada obecnie certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające do samodzielnej realizacji przewozów również w Niemczech, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i Austrii. Spółka ubiega się o certyfikaty w kolejnych krajach, na Węgrzech i w Holandii. 

Od czasu uzyskania uprawnień PKP CARGO systematycznie z roku na rok zwiększa ilość realizowanych połączeń i masę przewożonych ładunków. Dotyczy to również Europy Zachodniej. Regularne prowadzone są pociągi m.in. do Hamburga, ładunki klientów PKP CARGO docierają do Antwerpii i do granicy francuskiej (Saarbrücken). Wachlarz transportowanych poza Polską towarów jest bardzo szeroki. Są to m.in. węgiel, koks, ruda żelaza, żużel wielkopiecowy, wyroby stalowe, samochody i części samochodowe.
 

Pierwsze samodzielne przewozy do Rheinhausen nad Renem

Po raz pierwszy skład prowadzony przez lokomotywę z logo PKP CARGO dotarł do portu przeładunkowego nad Renem w Rheinhausen. Pociąg trasę z Wrocławia do Reinhausen koło Duisburga liczącą ponad 1 tys. km pokonał w ciągu 30 godzin. Są to kolejne samodzielnie zrealizowane przez PKP CARGO przewozy na terenie Niemiec.

Pociąg wyruszył z Wrocławia w poniedziałek 8 kwietnia o godz. 14.00. Na terenie Polski skład prowadziła lokomotywa ET22, zaś Niemiec (RzepinRheinhausen) wielosystemowa jednostka Siemens EU45, również w barwach PKP CARGO. Pociąg przewożący na 29 wagonach kontenery pokonał na terenie Niemiec trasę około 750 km i dotarł do stacji docelowej we wtorek, 9 kwietnia około godz. 20. W proces przewozowy zaangażowana była spółka CARGOSPED, która w ramach Grupy PKP CARGO LOGISTICS specjalizuje się w obsłudze spedycji kolejowej i intermodalnej.  
PKP CARGO systematycznie rozszerza swoją obecność na terenie Niemiec. Obecnie regularnie prowadzone są pociągi m. in. do Hamburga, ładunki klientów PKP CARGO docierają przez Niemcy do portów w Rotterdamie i Antwerpii oraz do granicy francuskiej (Saarbrücken). Przejazd w ramach samodzielnej działalności przewozowej są możliwe w wyniku otrzymania w grudniu 2010 r. od administracji niemieckiej odpowiedzialnej za transport kolejowy (Eisenbahn–Bundesamt) Certyfikatu Bezpieczeństwa w zakresie części „B”.

PKP CARGO posiada obecnie certyfikaty bezpieczeństwa uprawniające do samodzielnej realizacji przewozów również w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej Austrii i Belgii. Spółka ubiega się o certyfikaty w kolejnych krajach, na Węgrzech i w Holandii. 

PKP CARGO „Lokomotywą Polskiej Gospodarki”

PKP CARGO otrzymało zaszczytny tytuł „Lokomotywy Polskiej Gospodarki”, którą przyznały spółce redakcje „Gazety Finansowej” oraz miesięcznika „Home&Market". PKP CARGO zostało ocenione jako lider w branży transportowej.

Po raz trzeci redakcje opublikowały wyniki plebiscytu „Lokomotywy Polskiej Gospodarki 2012”.  Jego celem jest wyłonienie i przedstawienie najprężniej funkcjonujących polskich firm. W najnowszym wydaniu „GF” zaprezentowano PKP CARGO, firmę nagrodzoną w kategorii lidera branży transportowej.  Spółka wyróżnia się na tle innych firm z tego sektora wynikami, osiągniętymi dzięki kompetentnemu zarządzaniu oraz dużej świadomości rynkowej. PKP CARGO posiada silną pozycję w branży i jest doskonale rozpoznawalną marką – czytamy w uzasadnieniu.  
 
PKP CARGO rozważa debiut giełdowy – podaje  „GF”. To jedna z nielicznych polskich spółek, która po okresie dynamicznych wewnętrznych zmian ma szansę liczyć się na europejskim rynku.

Pismo wybija, że PKP CARGO jest nie tylko numerem jeden w Polsce, ale także drugim największym w Unii Europejskiej kolejowym przewoźnikiem towarowym. – PKP CARGO przeszło długą drogę zmian, dzięki którym stało się przedsiębiorstwem elastycznie reagującym na zmiany rynkowe i konkurującym z największymi przewoźnikami Europy. Nie ma wiele takich przedsiębiorstw w Polsce - z dumą mówi „GF” Łukasz Boroń, prezes Zarządu PKP CARGO.
 
Jeszcze w 2009 r. PKP CARGO poniosło znaczącą stratę, niemniej od ostatnich trzech lat systematycznie odnotowuje zyski. Co się zmieniło w ostatnich latach? Spółka przeszła program restrukturyzacji niespotykany w innych firmach, i to w atmosferze spokoju społecznego. Zmiany organizacyjne miały wpływ na lepsze wykorzystanie potencjału firmy, w tym zarówno jej pracowników, jak i majątku. Był to jeden z czynników powodujący spadek zatrudnienia. Kolejnym elementem charakterystycznym dla PKP CARGO jest otwartość na zmiany i nowoczesność. Dlatego też, wychodząc przed kilku laty z pozycji informatycznego zaścianka, sięga dziś najwyższej półki w branży IT. Nowoczesność to także dyspozytury na miarę XXI wieku - czyli miejsca skąd kieruje się ruchem pociągów.
 
Zadaniem PKP CARGO jest jak najlepsze przygotowanie się do sytuacji, w której dzięki lepszej jakości infrastruktury udział kolei w przewozach towarów ogółem będzie znacząco rósł – powiedział „GF” prezes Łukasz Boroń.
 
„Gazeta Finansowa”, 12 – 18. 04. 2013.

Znamy już szczegółowy scenariusz XX Parady Parowozów w Wolsztynie.

Parada rozpocznie się w sobotę 27 kwietnia o godz. 13:30. Do udziału w niej organizatorzy, czyli PKP CARGO i Fundacja ERA PAROWOZÓW, zaprosili ponad 20 parowozów z całej Europy. Mając na uwadze wiek maszyn liczą, że wszystkie potwierdzone zabytkowe lokomotywy przyjadą do Wolsztyna. Pokazy parowozów to nie jedynechociaż najważniejsze - atrakcje wolsztyńskiej imprezy 

Jej szczegółowy harmonogram prezentujemy poniżej. Warto zwrócić uwagę m.in. na sobotni występ gwiazdy wieczoruzespołu Golec uOrkiestra oraz widowisko „Światło, Dźwięk,Para” z udziałem grupy artystycznej Mira Art oraz iluzjonisty Macieja Polareżyserii Bolesława Pawicy. Natomiast w niedzielę 28 kwietnia Irek Bieleninik poprowadzi zawody maszynistów oraz pokazy Strongmanów, którzy pokażą swoją siłęprzeciąganiu parowozu. Na końcu imprezy odbędzie się wyścig drezyn!

Zabytkowa parowozownia to obecnie jedyny obiekt na świecie, z którego parowozy użyczane do prowadzenia regularnych przewozów pasażerskich. Podczas Parady Parowozów podziwia ok. 25 000 osób, a poza imprezą obiekt zwiedza ok. 12 000 gości rocznie.

Obecnie PKP CARGO analizuje możliwość powołania z samorządami Wielkopolski spółki, która w przyszłości mogłaby zarządzać parowozownią.

Serdecznie zapraszamy pasjonatów kolei oraz sympatyków dobrej zabawy do Wolsztyna!


Szczegółowy plan XX Parady Parowozów:

27 kwietnia:

13:15 - Oficjalne otwarcie XX Parady Parowozów
13:30 - Parada Parowozów
15:00 - Koncerty oraz konkursy familijne z udziałem m.in. Pana Japy
18:30 - Koncert Golec uOrkiestra
21:45 - Widowisko „Światło, Dźwięk Para”
22:30 - Dyskotekazagra Hirek Wrona

 
28 kwietnia:

10:00 - Zawody Maszynistów
12:00 - Pokazy Strongmanów
15:00 - Wyścigi drezyn

 
Więcej na stronie: www.facebook.com/pkpcargo
Spot promocyjny: http://www.youtube.com/watch?v=tzatNnTBWII
 

PKP CARGO z atestem SQAS

Badania przeprowadzone przez niezależnego rzeczoznawcę w Centrali PKP CARGO w Warszawie oraz w Dolnośląskim i Zachodniopomorskim Zakładzie Spółki potwierdziły wysoką jakość i bezpieczeństwo usług transportowych świadczonych przez Spółkę.

SQAS (Safety & Quality Assessment System) to narzędzie służące określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym. Pod uwagę brane są zarówno produkty o charakterze obojętnym, jak i niebezpiecznym (a więc podlegające ADR, RID, ADN oraz materiały szczególnego ryzyka HCDG).

Badanie SQAS adresowane jest do przewoźników drogowych i kolejowych, spedytorów, dystrybutorów produktów chemicznych, właścicieli magazynów, terminali przeładunkowych, zakładów naprawczych cystern kolejowych i myjni cystern.
Badanie wykonywane jest przez niezależnych audytorów, akredytowanych przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego CEFIC (European Chemical Industry Council).

Wśród firm, które już poddały się badaniu znajdują się zarówno wielcy operatorzy logistyczni i dystrybutorzy, jak średnie i małe, rodzinne firmy przewozowe.
Badania w PKP CARGO miały miejsce w dniach 14–22 lutego br. w Centrali oraz w Zachodniopomorskim i Dolnośląskim Zakładzie Spółki. Wyniki potwierdziły zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wynik badania SQAS w formie szczegółowego raportu jest wprowadzany do elektronicznej bazy danych SQAS CEFIC z możliwością udostępniania go do wglądu zainteresowanym podmiotom (np. potencjalnym lub aktualnym zleceniodawcom usług przewozowych). Badanie zachowuje ważność przez okres trzech lat.

Sylwester Sigiel członkiem Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych

Nowym członkiem Zarządu ds. Handlowych PKP Cargo został Sylwester Sigiel, wieloletni szef PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze. Dotychczasowy członek Zarządu ds. Handlowych, Marek Zaleśny 13 marca złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Marek Zaleśny zostaje w spółce i będzie kontynuował współpracę z PKP CARGO na stanowisku doradcy Zarządu ds. Handlowych.

 – Dziękuję panu Markowi Zaleśnemu za wkład w sukces rynkowy PKP CARGO. Cieszę się, że będziemy mogli nadal współpracować aby wspólnie umacniać pozycję spółki. Powołanie pana Sylwestra Sigla na stanowisko członka Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych traktuję jako kontynuację prac pana Marka Zaleśnego, który na nowo zdefiniował nasze relacje handlowe z Klientami oraz ukształtował pozycję PKP CARGO w stosunku do konkurentówmówi Łukasz Boroń, prezes Zarządu PKP CARGO.

Sylwester Sigiel jest związany z grupą PKP CARGO Logistics od wielu lat. Przez ostatnie trzy lata był prezesem spółki PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze, czyli kluczowego z punktu widzenia Grupy miejsca przeładunku towarów na styku normalnych i szerokich torów kolejowych na granicy wschodniej. W okresie, w którym kierował centrum, udział tej firmy w rynku przeładunków na przejściu Małaszewicze- Brześć, wzrósł z 20 proc. do ponad 50 proc. Wcześniej był pełnomocnikiem Zarządu PKP CARGO ds. utworzenia centrum w Małaszewiczach. Obecnie jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica.

Zanim Sylwester Sigiel związał się z PKP CARGO Logistics pracował m.in. w spółkach kolejowych grupy CTL oraz w firmie Węglokoks. Z wykształcenia jest ekonomistą - ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, a następnie studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Szkole Głównej Handlowej.

Więcej zagranicznych przewozów PKP CARGO

Zeszłoroczne przewozy PKP CARGO na Słowacji zwiększyły się wobec 2011 roku o 907 proc.    W Niemczech wzrost wyniósł 409 proc., a w Czechach 12 proc.

PKP CARGO prowadzi działalność poza Polską od 2010 roku. W ciągu trzech lat spółka zdobyła certyfikaty bezpieczeństwa, które uprawniają do wykonywania samodzielnych przewozów kolejowych w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii oraz Belgii.

Najwyższe tempo wzrostu licząc rok 2012 do 2011 roku spółka odnotowała na Słowacjiwyniosło ona 907 proc. Wzrost w Niemczech wyniósł 409 proc., a w Czechach 12 proc. W 2012 roku PKP CARGO zrealizowało pierwsze samodzielne przewozy węgla na austriackiej sieci kolejowej, natomiast rozpoczęcie samodzielnych przewozów w Belgii Spółka planuje w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Pociągi z logo PKP CARGO wożą poza granicami Polski przede wszystkim samochody, części samochodowe, rudę, węgiel oraz kontenery.

– Nasze wyniki przewozowe poza Polską za 2012 rok pokazują, że możemy konkurować z przewoźnikami obecnymi w Europie. Chcemy rozwijać obecność PKP CARGO poza Polską – mówi Łukasz Boroń, Prezes PKP CARGO.

Obecnie spółka pracuje nad wydłużeniem tras poza krajem i zdobyciem kolejnych certyfikatów bezpieczeństwa uprawniających do wykonywania samodzielnych przewozów na terenie Węgier i Holandii.