Media

Aktualności, materiały prasowe
i multimedialne

Aktualności

Filtrowanie przedziału czasowego

Ruszyło postępowanie na wybór czterech Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. na posiedzeniu 26 lutego  br. rozpoczęła proces wyłaniania czterech Członków Zarządu. Procedura prowadzona jest przy wsparciu firmy doradztwa personalnego i potrwa około 7-8 tygodni.

W czwartek (27 lutego br.) na stronie internetowej spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko czterech Członków Zarządu, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Wyłonieni w ramach postępowania będą:

- Członek Zarządu ds. Handlowych,

- Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

- Członek Zarządu ds. Finansowych,

- Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie.

Kandydaci mogą się zgłaszać do 31 marca 2014 roku, natomiast rozmowy kwalifikacyjne mogą odbyć się w dwóch turach w dniach 7-9 kwietnia oraz 14-15 kwietnia br. Jedynie w przypadku przedstawiciela pracowników w zarządzie spółki termin rozmów może zostać wyznaczony maksymalnie na 7 maja 2014 roku.

Zgodnie ze statutem PKP CARGO S.A. zarząd może składać się z 1 do 5 członków, a ich liczbę określa Rada Nadzorcza.

Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego.

PKP CARGO w debacie z branżą węglową

W Katowicach odbył się Kongres Węglowy zorganizowany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Było to istotne wydarzenie poświęcone przyszłości przemysłu węglowego w Polsce i w Europie z udziałem przedstawicieli rządu, sektora ochrony środowiska oraz przedstawicieli całej branży górniczej. Patronat honorowy nad Kongresem objęły Ministerstwa Gospodarki i Środowiska. PKP CARGO S.A. było partnerem wydarzenia.

Podczas Kongresu, który odbył się 25 lutego w Katowicach goście dyskutowali o tym, w jakim kierunku powinno zmieniać się polskie górnictwo. Debata koncentrowała się m.in. na zwiększeniu konkurencyjności rynku, zmianach własnościowych w sektorze górnictwa, rozwoju obecnych i budowie nowych kopalń a także przyszłości węgla jako surowca energetycznego w warunkach gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z punktów programu był panel pt. „Węgiel i Kolej - na zawsze razem?”,
w którym dyskutowano na temat związku kolei z górnictwem.

- PKP CARGO jest przygotowane do tego, aby obsługiwać polski węgiel. Działamy na tym terenie i zależy nam na efektywnym dialogu z producentami węgla i odbiorcami tego surowca. Z naszymi klientami pozostajemy w stałym kontakcie, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby i gwarantować im najwyższą jakość usług  – powiedział podczas Kongresu Jacek Neska, dyrektor zarządzający PKP CARGO S.A.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że kolej odgrywa kluczową rolę w procesie przewozu węgla i zwracali uwagę na przewagę tego środka transportu nad innymi. Jednocześnie podkreślano, że na kolei konieczne jest wykonanie prac modernizacyjnych, pozwalających na znaczące zwiększenie prędkości przewozowej, ale równie istotna jest także symbioza i dobra współpraca pomiędzy producentami węgla, przewoźnikami i odbiorcami surowca.

- Dla PKP CARGO najważniejsze jest, aby zwiększyła się prędkość handlowa w rejonie Śląska oraz rozłożyła się masa przewozowa na cały rok, po to aby zmniejszyć spiętrzenie przewozów w III i IV kwartale roku. Ograniczenie przepustowości linii kolejowych powoduje, że obrót taboru się wydłuża, a tego chcemy uniknąć. – powiedział na zakończenie Jarosław Bagniewski, dyrektor Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego
PKP CARGO S.A.

W panelu pt. „Węgiel i Kolej - na zawsze razem?” wzięli udział: Jacek Neska, dyrektor zarządzający w obszarze polityki handlowej PKP CARGO S.A., Jarosław Bagniewski, dyrektor Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego PKP CARGO S.A., Mariusz Korzeniowski, wiceprezes zarządu ds. handlowo-rynkowych w Katowickim Holdingu Węglowym, prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Ireneusz Gasiński, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Daniel Dygudaj, dyrektor zakładu PKP PLK w Sosnowcu.

PKP CARGO S.A. będzie wozić 120-metrowe szyny dla ArcelorMittal

Już na początku marca PKP CARGO S.A. zacznie realizację pionierskiej usługi transportu długiej szyny dla ArcelorMittal, największego producenta stali na świecie. Uroczyste otwarcie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny odbyło się 24 lutego br. w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Spółka PKP CARGO S.A. jako jedyna dysponuje odpowiednim taborem i przygotowaniem do przewozu takich nietypowych ładunków w Polsce.

W dniu 24 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie instalacji do produkcji długiej szyny w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Do tej pory dąbrowska Walcownia Duża produkowała szyny o długości 30 metrów. Teraz rozpoczyna produkcję 120-metrowych szyn, które przewozić będzie PKP CARGO SA. Pierwszy załadunek szyn na wagony PKP CARGO S.A. odbędzie się na początku marca.

-  Transport długiej szyny to wyzwanie wymagające dużego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania po stronie przewoźnika. Wybór PKP CARGO przez tak uznanego partnera jak ArcelorMittal to potwierdzenie, że jako jedni z niewielu przewoźników dysponujemy zarówno odpowiednim taborem, jak i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Dodatkowo cieszymy się, że przewożąc długie szyny przyczyniamy się do modernizacji linii kolejowych w Polsce, czego skutki odczują wszyscy przewoźnicy działający w naszym kraju – mówi Jacek Neska, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w PKP CARGO S.A.

Na początku lutego br. odbyły się próbne przewozy szyn wagonami PKP CARGO S.A. Wagony wyposażone są w stelaże ładunkowe i jarzmo na czwartym wagonie przystosowane do przewiezienia szyn o długości 120 metrów. Wysokość stelaży umożliwiała załadunek szyn w dwóch warstwach, kolejne wagony są już wyposażone w wyższe stelaże, gwarantujące załadunek 3 warstw. Przy pierwszym próbnym przewozie w relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa – Sieraków Śląski przewieziono 53 sztuki szyn.

- Produkcja długiej szyny jest dla nas projektem o dużym znaczeniu strategicznym, szczególnie  w kontekście planów związanych z inwestycjami kolejowymi w wielu państwach, w tym w Polsce. Chcemy uczestniczyć w tych przedsięwzięciach jako dostawca szyn zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne – komentuje Manfred Van Vlierberghe, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce . Koncern w tym roku obchodzi 10-lecie obecności na polskim rynku.  Oprócz inwestycji w instalację do produkcji długiej szyny, Spółka w ubiegłym roku przeprowadziła remont dwóch wielkich pieców i wybudowała centrum serwisowe grodzic w Dąbrowie Górniczej, a także za zakończyła  budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w krakowskiej koksowni i rozpoczęła  modernizację wydziału węglopochodnych w koksowni w Zdzieszowicach.

Sylwester Sigiel złożył rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A.

17 lutego br. Sylwester Sigiel złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jakuba Karnowskiego rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych. Przyjęta rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. uchwały o powołaniu nowego członka zarządu ds. handlowych. Oznacza to,  że do czasu wyboru nowego członka zarządu ds. handlowych Sylwester Sigiel pełnił będzie dotychczasową funkcję bez zakłócania bieżącej działalności spółki. 

Sylwester Sigiel pełnił funkcję członka zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A. od 13 marca 2013 roku.

- Dziękuję panu Sigielowi za ogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie i utrzymywanie kontraktów handlowych, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową i wycenę PKP CARGO. W związku  z jego rezygnacją i niedawnym wyborem członka zarządu ds. finansowych Adama Purwina na stanowisko prezesa zarządu, jeszcze w lutym Rada Nadzorcza rozpisze konkurs  w celu uzupełnienia składu kierownictwa spółki, tak w by najkrótszym możliwym terminie zarząd spółki w pełnym składzie mógł realizować wyznaczoną strategię. Oceniam, że w ciągu ok. 6 tygodni proces ten zostanie zakończony -  mówi Jakub Karnowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie ze statutem spółki PKP CARGO S.A. zarząd może liczyć od 1 do 5 członków, a liczbę członków ustala Rada Nadzorcza spółki. 6 lutego br. Rada Nadzorcza spółki wybrała w drodze postępowania konkursowego Adama Purwina na stanowisko prezesa zarządu PKP CARGO S.A. Tym samym zwolniło się stanowisko członka zarządu ds. finansowych.

Adam Purwin nowym prezesem spółki PKP CARGO SA

Rada Nadzorcza PKP CARGO SA powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych. Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego.

Konkurs został ogłoszony przez Radę Nadzorczą spółki w grudniu 2013 roku. Do wyznaczonej przez Radę daty 20 stycznia 2014 roku wpłynęło 14 aplikacji i odbyły się dwie tury rozmów kwalifikacyjnych. 

- Gratuluję panu Adamowi Purwinowi, który wygrał postępowanie kwalifikacyjne i zyskał jednomyślne poparcie Rady Nadzorczej, przedstawiając wiarygodny i ambitny plan rozwoju PKP CARGO. Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP CARGO w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPWmówi Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

- Cieszę się, że będę miał możliwość realizacji strategii zaprezentowanej inwestorom podczas przygotowań do debiutu giełdowego. Jestem przekonany, że razem z pracownikami PKP CARGO będziemy wzmacniać markę naszej spółki w kraju i za granicą, tworząc nowoczesną i efektywną firmę, a jednocześnie dobre i perspektywiczne miejsce pracymówi Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.


Informacja o Adamie Purwinie:

Ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.  Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao SA, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Oprócz bogatego doświadczenia współpracy z największymi bankami w Polsce, prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.

W 2012 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w PKP SA gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Nadzorował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając  strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP CARGO oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.

W lutym 2013 roku objął stanowisko członka zarządu ds. finansowych PKP CARGO, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki prezesa zarządu PKP CARGO SA.

Kolejowa makieta PKP CARGO wylicytowana na rzecz 22. finału WOŚP za 25 tysięcy złotych

Aż 25 000 zł zapłaci zwycięzca aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do kolekcji którego trafi unikatowa, ogromna makieta kolejowa wystawiona na aukcję przez PKP CARGO SA. Kolejowy przewoźnik już po raz trzeci przyłączył się do wielkiej akcji WOŚP, wspierając tegoroczną edycję Orkiestry Jurka Owsiaka.

Zakończona w poniedziałek, 20 stycznia o godz. 16:25:56  aukcja wywindowała cenę makiety do 25 210,00 zł. W aukcji, w ciągu miesiąca jej trwania, wzięło udział 21 osób. Ostateczna dogrywka odbyła się w dwóch ostatnich dniach. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie WOŚP kolejowe miasteczko
z centrali PKP CARGO w Warszawie zostanie przetransportowane do szczęśliwego zwycięzcy aukcji.

 - Ta makieta to prawdziwy rarytas. Cieszę się, że tak wiele osób licytowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i gratuluję zaciętej walki w imię szlachetnego celu – powiedział Adam Purwin, pełniący obowiązki prezesa, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO.

Ruchoma i w pełni sprawna makieta, o wymiarach 200 x 204 cm, 54 cm wysokości oraz wadze 330 kg od pięciu lat była elementem wyposażenia holu centrali spółki przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Teraz, makieta, na której znajdują się skansen taboru kolejowego, terminal kontenerowy oraz punkt załadunku kamienia będzie elementem kolekcji zwycięzcy aukcji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków zebranych podczas 22.Finału WOŚP zamierza kupić m.in. wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci, RTG przyłóżkowe, radiologiczne stacje diagnostyczne oraz aparaty USG przystosowane do badań FAST.

Szczegółowe dane dotyczące wyników licytacji na stronie AUKCJI

Już po raz trzeci PKP CARGO gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Dwa lata temu licytacja przewozu promem, rok temu przejazdu nowoczesną lokomotywą do Hamburga, a w tym roku PKP CARGO wystawia na aukcję prawdziwy rarytas – ogromną, czynną makietę kolejową wraz z taborem. To już kolejny rok, w którym PKP CARGO wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Spółka podtrzymuje tym samym tradycję przekazywania na rzecz fundacji przedmiotów lub atrakcji związanych ściśle ze swoją działalnością.

PKP CARGO SA wspiera 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wystawia na licytację niesamowitą i niepowtarzalną makietę. To kolejowe miasteczkowo od 2009 roku codziennie wita pracowników i klientów PKP CARGO w głównym holu centrali spółki przy
ul. Grójeckiej w Warszawie. Teraz makieta trafi do osoby, która tym samym wesprze podopiecznych WOŚP, a w tym roku Orkiestra przeznaczy zebrane środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godną opiekę medyczną seniorów.

W najbliższą niedzielę, 12 stycznia, podczas 22. Finału WOŚP w studiu TVP w Warszawie Adam Purwin, pełniący obowiązki prezesa, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO zachęci do licytacji makiety całą Polskę. Inaczej niż w ubiegłym roku, zwycięzcy licytacji nie poznamy już w dniu Finału WOŚP, ale osiem dni później. Aukcja trwać będzie do 20 stycznia.

- Po raz kolejny PKP CARGO przyłącza się do tak szlachetnego przedsięwzięcia i jestem przekonany, że nasza okazała makieta kolejowa będzie licytowana nie tylko przez miłośników kolei, ale wszystkich którzy chcieliby wesprzeć działalność fundacji Jurka Owsiaka. – powiedział  Adam Purwin.

Unikalna makieta kolejowa w skali H0 (1:87) PKP CARGO jest w pełni sprawna i przeznaczona do ruchu. Na makiecie znajduje się m.in. skansen taboru kolejowego, terminal kontenerowy oraz punkt załadunku kamienia. Jej wymiary to: 200 x 204 cm, 54 cm wysokości, a całkowita waga, wraz z sarkofagiem, wykonanym ze szkła o grubości 15 mm to 330 kg. Całą makietę uruchamia się jednym włącznikiem.

Szczegółowe dane nt. makiety dostępne są na stronie licytacji:  AUKCJA PKP CARGO S.A.

Oprócz licytacji makiety PKP CARGO wpiera lokalne sztaby WOŚP. W Lublinie, pod siedzibą TVP udostępnione będzie mobilne kino 5D PKP CARGO, w którym będzie można przeżyć niezapomniane chwile, dzięki nowoczesnej technologii wykorzystanej w filmie „Tajemnica piątego wagonu”. Do obejrzenia seansu zachęcać będą wolontariusze zbierający do puszek środki na rzecz WOŚP. PKP CARGO wspiera także Hufiec ZHP w Tczewie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, organizujących licytacje na rzecz WOŚP.

PKP CARGO rozpoczyna przygotowania do Parady Parowozów w 2014 roku

W Biurze Marketingu PKP CARGO rozpoczęły się prace koncepcyjne dotyczące przeprowadzenia wiosną 2014 roku 21. Parady Parowozów w Wolsztynie. Efektowne parady, będące jednocześnie największymi w Polsce spotkaniami miłośników kolei, odbywają się na terenie ponad stuletniej Parowozowni Wolsztyn od 1991 roku.

Parada Parowozów odbywająca się w Parowozowni Wolsztyn co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy miłośników zabytkowej kolei z całego świata, którzy mogą obejrzeć kilkanaście zabytkowych parowozów z Polski i zagranicy podczas tytułowej parady. Parada ma charakter pikniku rodzinnego.

- Podtrzymujemy tradycję łączenia historii kolejnictwa z nowoczesną, atrakcyjną oprawą dla tysięcy miłośników kolei, którzy co roku przyjeżdżają do Wielkopolski. Parada Parowozów to przedsięwzięcie niezwykle istotne nie tylko w rocznym kalendarzu inicjatyw PKP CARGO, ale i całej kolei. Jestem przekonany, że tak jak dotychczas, współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi będzie wzorowa i potwierdzi, że Parada Parowozów jest doskonale zorganizowaną inicjatywą promującą kolej i Wielkopolskę – mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych pełniący obowiązki prezesa PKP CARGO.

Miejscem kolejarskiego święta jest należąca do PKP CARGO Parowozownia Wolsztyn, będąca unikatową atrakcją w skali regionu i świata. Parowozownię rocznie odwiedza blisko 12 000 turystów, a w dniach parad parowozów ok. 25 000 osób.  Jest ona obecnie unikatowym  obiektem tego typu na świecie, ponieważ tamtejsze parowozy wykorzystywane są do prowadzenia regularnych przewozów pasażerskich. Na terenie parowozowni można obejrzeć wiele ciekawych zabytków techniki kolejowej, takich jak: obrotnica z 1908 roku czy 8-stanowiskowa zabytkowa hala postojowa z zapleczem warsztatowym, oraz inne,  nadal używane od co najmniej pół wieku, maszyny i urządzenia. W budynku noclegowni zlokalizowane jest muzeum historii węzła i Parowozowni Wolsztyn.

Pierwsza parada w 1991 roku została zorganizowana na zamówienie niemieckich miłośników pary. Zainteresowanie imprezą okazało się tak wielkie, że w kolejnym roku zorganizowano dla nich dwie parady. Szeroka publiczność mogła podziwiać zabytkowe lokomotywy 8 maja 1993. Początkowo w imprezach brały udział wyłącznie parowozy z Wolsztyna – pierwszy gość z zagranicy przybył na paradę w 1998 r i była to niemiecka maszyna serii 03 204. Parowozy z Chabówki przyjechały dopiero w 2005 r..

PKP CARGO pełni funkcję mecenasa zabytków techniki kolejowej. Spółka opiekuje się ponad 100 parowozami oraz zabytkowym taborem i sprzętem kolejowym w Parowozowni w Wolsztynie oraz w Skansenie Taboru Kolejowego  w Chabówce, gdzie od 9 lat odbywa się Parowozjada.

Dariusz Daniluk nowym prezesem Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade-Trans, spółki zależnej PKP CARGO

Zgromadzenie wspólników spółki PS Trade Trans sp. z o.o. powołało na stanowisko prezesa zarządu Pana Dariusza Daniluka. Nowy prezes PS Trade Transu, lidera rynku spedycji kolejowej w Polsce, to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menadżerów. Był m.in. przez wiele lat prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefem audytu w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Pan Dariusz Daniluk zastąpił na stanowisku prezesa pana Sylwestra Pruchniewskiego, odwołanego 21 listopada br. Obecnie zarząd spółki liczy dwie osoby.

- Witamy w naszym gronie jednego z najlepszych polskich menadżerów. Nasza strategia ekspansji międzynarodowej opiera się na trzech filarach: budowa profesjonalnego zespołu zarządzających, kontynuacja ekspansji organicznej na nowych rynkach oraz gotowość do przejęć zagranicznych przewoźników. Doświadczenie Pana Dariusza Daniluka w kierowaniu dużymi organizacjami realizującymi projekty o charakterze pan-europejskim będzie niezwykle cenne przy wdrażaniu naszej strategii rozwoju międzynarodowego - mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych, pełniący obowiązki prezesa PKP CARGO.

PS Trade Trans jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Spółka jest liderem rynku spedycji kolejowej w Polsce i największym spedytorem w Grupie PKP CARGO świadczącym usługi w kraju i za granicą. W 2012 r. przychody PS Trade Trans wyniosły 777 mln zł, zaś przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 354 osoby.

Spółka oferuje usługi spedycji kolejowej i drogowej, organizację transportu morskiego, obsługę przewozów promowych między Polską i Szwecją, obsługę przewozów ładunków ponadgabarytowych, usługi logistyki biomasy i zbóż, przeładunki w terminalach lądowych i portach morskich oraz usługi logistyki magazynowej. Spółka dysponuje siecią terminali przeładunkowych, powierzchnią magazynową, własnymi agencjami celnymi oraz wagonami kolejowymi do przewozu towarów sypkich.

PKP CARGO i CMC Poland podpisały umowę współpracy

PKP CARGO i CMC Poland podpisały trzyletnią umowę na transport ok. 1 mln ton surowców hutniczych i wyrobów stalowych rocznie. Przewozy surowców i towarów związanych z branżą hutniczą to drugi co do wielkości segment działalności PKP CARGO.

- CMC Poland to dla nas kluczowy klient w segmencie transportu surowców hutniczych i wyrobów stalowych. Przedłużona współpraca między obiema firmami potwierdza dobrą pozycję PKP CARGO na bardzo konkurencyjnym rynku tego typu produktów w Polsce –  mówi Sylwester Sigiel, członek zarządu ds. handlowych PKP CARGO.

Podpisana umowa jest kontynuacją ponad 10-letniej współpracy obu spółek. Kolejowy operator,
w okresie od początku stycznia 2014 r. do końca grudnia 2016 r., przewiezie wsad do pieców hutniczych i wyroby stalowe dla CMC Poland – jednego z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatek z drutu.

Dwie kluczowe grupy ładunków przewożonych przez PKP CARGO, związane z branżą hutniczą, to rudy i piryty oraz metale i wyroby. Nadal chcemy zwiększać swoje udziały w rynku przewozu tych surowców, bowiem stanowią one obecnie drugi co do wielkości segment przewozów w PKP CARGO. – dodaje Sylwester Sigiel.

PKP CARGO świadczy kompleksowe usługi przewozowe dla największych podmiotów z sektora hutniczego, dostarczając im zarówno surowce niezbędne do produkcji stali jak i transportując wyprodukowane przez nie produkty i półprodukty. Wyroby hutnicze przewożone są w głównej mierze w komunikacji międzynarodowej, przede wszystkim w imporcie.

O CMC Poland

CMC Poland Sp. z o.o. (dawniej CMC Zawiercie S.A.) to jeden z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatki z drutu w Polsce. Wyroby spółki mają zastosowanie jako zbrojenie stalowe w inwestycjach infrastruktury transportowej i biznesowej w całej Europie.

PKP CARGO odebrało od EKK Wagon pierwsze 40 platform intermodalnych

PKP CARGO Logistics otrzymało od Europejskiego Konsorcjum Kolejowego „Wagon” pierwsze 40 sztuk z 330 zamówionych wagonów platform 80- stopowych do przewozu kontenerów. Zgodnie z umową kolejne platformy będą przekazywane sukcesywnie do jesieni 2014 roku.

Wart blisko 117 mln zł kontrakt na zakup platform intermodalnych został podpisany we wrześniu 2013 roku. Produkcja wagonów dofinansowana jest przez Unię Europejską w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Kwota dofinansowania to 28,5 mln zł.

- Otrzymaliśmy pierwsze, nowoczesne platformy spełniające europejskie wymagania techniczne w zakresie interoperacyjności kolei, które istotnie wzmocnią nas w segmencie intermodalnym.  Platformy 80 - stopowe to najbardziej uniwersalne i jednocześnie najbardziej pożądane przez klientów wagony. Zapewniają optymalne wykorzystanie taboru w celu transportu kontenerów, szczególnie z portów – mówi Krzysztof Chwaja, dyrektor Biura Taboru PKP CARGO S.A.

Obecnie PKP CARGO posiada 92 platformy o długości 80 stóp. Powiększenie parku taborowego o 330 takich wagonów będzie istotnym wzmocnieniem potencjału PKP CARGO w zakresie przewozów intermodalnych.

Otrzymanie pierwszej partii wagonów zbiegło się w czasie z uruchomieniem terminalu dla przewozów intermodalnych w Poznaniu-Franowie, współfinansowanego także ze środków UE.

W ramach projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo - Etap 1A” powstały: plac składowy  o powierzchni ok. 20 tys. m2 i układ torowy o łącznej długości 1570 m.b. z  dwoma torami za- i przeładunkowymi. Terminal będzie przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Terminal będzie największym i najnowocześniejszym obiektem tego typu w tej części Polski.

Inwestycję zlokalizowano na największej stacji towarowej w regionie Wielkopolski, która stanowi bardzo istotny punkt dla transportu towarowego zarówno o zasięgu ogólnokrajowym, jak  i międzynarodowym. Znajduje się na linii nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka, będącej fragmentem ciągu komunikacyjnego E 20, łączącego Berlin z Moskwą.

PKP CARGO, lider polskiego rynku przewozów towarowych, bardzo mocno stawia na rozwój na rynku intermodalnym. Udział tego segmentu w Polsce jest na razie niewielki: 3,8 proc. (wg przewożonej masy) i 6,4 proc. (wg pracy przewozowej). W innych krajach europejskich, jak np. w Niemczech, udział przewozów intermodalnych stanowi 30 proc., a w Norwegii dochodzi nawet do 60 proc.

Terminal intermodalny na stacji Poznań – Franowo już otwarty i czeka na pierwszych klientów

Wart ponad 25 mln zł nowoczesny terminal kontenerowy w Poznaniu – Franowie 18 grudnia został oddany do użytku. Terminal to w ostatnich latach największa i najważniejsza inwestycja PKP CARGO na dynamicznie rozwijającym się rynku intermodalnym.

Obiekt powstał przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest pierwszym etapem budowy Centrum Logistycznego na stacji Poznań Franowo.

- Uruchomienie Terminalu na stacji Poznań – Franowo jest ważnym krokiem dla rozwoju rynku intermodalnego w naszym kraju. Lista atutów tego obiektu jest bardzo długa: to nowoczesny i jeden z największych terminali w Grupie PKP CARGO, leży na szlaku komunikacyjnym Wschód-Zachód, blisko autostrady A2, blisko lotniska i wielkich centrów logistycznych zlokalizowanych w pobliżu. Nie bez znaczenia jest także siła gospodarcza regionu, możliwości jakie Wielkopolska oferuje inwestorom, a więc naszym potencjalnym klientom – mówi Adam Purwin, członek ds. finansowych PKP CARGO pełniący obowiązki prezesa.

Terminal będzie przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Będzie to największy terminal zlokalizowany w tej części kraju, wyróżniający się wielkością na tle pozostałych 7 terminali należących do Grupy PKP CARGO Logistics.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 25 mln zł, z czego prawie 9 mln zł PKP CARGO pozyskało ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Terminal kontenerowy w Poznaniu – Franowie będzie zajmował powierzchnię ponad 20 tys. m2 i obsługiwać początkowo 11, a docelowo nawet do 79 tysięcy kontenerów rocznie. Istnieje możliwość jego dalszej rozbudowy w przyszłości – mówi Artur Kostowski, dyrektor Biura Nieruchomości, realizującego inwestycje.

W ramach projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji
Poznań - Franowo – Etap 1A” powstał liczący 1570 mb układ torowy z dwoma torami załadunkowymi i wyładunkowymi oraz plac o powierzchni około 20 tys. metrów kwadratowych do składowania kontenerów. Zbudowane zostały również m.in.: droga dojazdowa, infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, wodnokanalizacyjna oraz stanowisko do tankowania samojezdnych urządzeń przeładunkowych.

W ramach projektu zostały zakupione także dwa urządzenia przeładunkowe – wózki jezdne kontenerowe firmy KALMAR, które służą do przeładunku w terminalach kontenerowych, o udźwigu do 45 t, mogące przeładowywać kontenery ISO.

- Dzięki temu terminalowi będziemy mogli skrócić znacznie czas obsługi klienta i kontenerów w tym miejscu. Naszą przewagą będzie przede wszystkim możliwość świadczenia usług na naprawdę wysokim poziomie, charakteryzujących się między innymi możliwością rozładunku towaru z dalszego toru, a więc tym samym znacznie wydajniejszą obsługę klientów – zapewnił potencjalnych klientów Dyrektor Kostowski.

Inwestycję zlokalizowano na największej stacji towarowej w regionie Wielkopolski, gdzie krzyżują się niezwykle ważne linie kolejowe, obsługujące transport z portów morskich dalej do Polski i Europy południowej. Równocześnie terminal powstał przy linii nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka, stanowiącej obwodnicę towarową Węzła Poznańskiego, będącą częścią ciągu komunikacyjnego E 20. Są tu rozrządzane pociągi z zachodu Europy do centrum kraju i za wschodnią granicę. Stąd można też odprawiać składy towarowe m. in. do Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina, Bydgoszczy, Piły, Kluczborka i Warszawy oraz do granicy zachodniej państwa, do Kunowic. Franowo znajduje się na obrzeżach Poznania, niedaleko węzła Krzesiny przy autostradzie A2, łączącej Berlin przez Warszawę docelowo z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Grupa PKP CARGO dysponuje potencjałem umożliwiającym realizowanie przewozów towarowych w oparciu o wykorzystanie optymalnych technologii logistycznych. W zależności od zdefiniowanych potrzeb partnerów handlowych, dostawa ładunków może zostać zorganizowana w dowolny łańcuch transportowy, gdzie coraz większego znaczenia nabierają przewozy intermodalne. Niezwykle ważnym jest wybór lokalizacji inwestycji, który wpłynie pozytywnie na konkurencyjność firmy w zakresie skrócenia czasu przewozów.             

Wraz z przewidywanym wzrostem rozwoju gospodarczego branża przewozowa oczekuje wzrostu zapotrzebowania na transport intermodalny. PKP CARGO ma prawie 65% udziału w przewozach kolejowych intermodalnych według przewożonej masy towarów i blisko 72% udziału według pracy przewozowej (dane UTK za 2012 rok). W Polsce około 6% wolumenu przewozów kolejowych realizowanych jest przez transport intermodalny, dla porównania w Niemczech wielkość ta wynosi około 30%, a w Norwegii ponad 60%. Zdobywanie nowych rynków zbytu w Europie, zwiększająca się obsługa ruchu tranzytowego, kreowanie nowych preferencyjnych stawek za dostęp do torów w kraju dla ruchu kontenerowego, wpłyną na wzrost dynamiki zapotrzebowania na segment usług przewozów intermodalnych. Strategiczną odpowiedzią na to wyzwanie jest budowa terminalu na stacji Poznań – Franowo.

Istotny jest także aspekt ekologiczny realizowanej inwestycji. Mniejsza ilość kontenerów będzie przewożona przez transport drogowy. Obniżą się także koszty napraw dróg, ulegających szybszemu zniszczeniu przez ponadnormatywnie obciążone samochody ciężarowe. Lepsza jakość nawierzchni arterii drogowych w konsekwencji przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników.

W trybie przetargu Generalnym wykonawcą prac budowlanych została firma SKANSKA, natomiast dostawcą urządzeń przeładunkowych firma CARGOTEC.

Poszerzona Rada Nadzorcza PKP CARGO rozpoczęła procedurę wyboru nowego prezesa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PKP CARGO dokonało 17 grudnia zmian w Radzie Nadzorczej spółki. Do rady weszli Paweł Ruka i Stanisław Knaflewski, obaj ze statusem członków niezależnych. Skład rady zasilił również, powołany z kolei przez PKP SA, Konrad Anuszkiewicz, który zastąpił Piotra Fidosa (złożył rezygnację z zasiadania w radzie 12 grudnia). Rada Nadzorcza na posiedzeniu 17 grudnia rozpoczęła proces wyłaniania nowego prezesa spółki.


Obecnie Rada Nadzorcza spółki PKP CARGO liczy 11 członków.

W środę na stronie internetowej spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa PKP CARGO, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów. Rada Nadzorcza prowadzi procedurę wyłaniania nowego prezesa przy współpracy z niezależną firmą doradztwa personalnego.

Kandydaci mogą się zgłaszać do 20 stycznia 2014 roku, rozmowy kwalifikacyjne mogą odbyć się w dwóch turach, do dnia 7 lutego.

18 listopada z funkcji prezesa zarządu zrezygnował Łukasz Boroń. Zgodnie z uchwałą zarządu spółki, jego obowiązki przejął Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO

Publikujemy ogłoszenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dotyczące wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

PKP CARGO otrzymało 60 mln zł z tytułu zwrotu kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W wyniku wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przekazał na rachunek bankowy PKP CARGO zwrot nałożonej w 2009 roku kary w wysokości 60,4 mln zł.

Kara nałożona przez UOKiK w lipcu 2009 roku dotyczyła odmowy świadczenia przez PKP CARGO usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na specjalnych zasadach, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki. Decyzje UOKiK zostały podtrzymane przez kolejne instancje (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Apelacyjny), dlatego PKP CARGO zapłaciło nałożoną karę, składając jednocześnie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

3 października Sąd Najwyższy uchylił wyroki Sądu Apelacyjnego i SOKiK oraz nakazał rozpatrzenie ponowne sprawy przez sąd pierwszej instancji. Zwrot kary jest konsekwencją orzeczenia Sądu Najwyższego.

- Cieszę się, że przedstawiane przez nas argumenty przekonały Sąd Najwyższy. Trudno przecenić wagę tego wyroku, ponieważ ma wymiar systemowy dla orzecznictwa UOKiK i będzie miał pozytywny wpływ na praktykę postępowań antymonopolowych. Dla takich firm jak PKP CARGO ma to kolosalne znaczenie, bo wzmacnia realizację przyjętej strategii rozwoju opartej na ekspansji. Dodatkowo odzyskane 60 mln zł w oczywisty sposób korzystnie wpływają na naszą sytuację finansową i możliwości inwestycyjne - mówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych i pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

200 mln zł kredytu dla PKP CARGO z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

PKP CARGO podpisało umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na udzielenie kredytu w wysokości do 200 mln zł.  Pozyskane środki PKP CARGO przeznaczy na inwestycje taborowe.

PKP CARGO ma do wykorzystania do 200 mln zł kredytu, który spółka może wykorzystać w terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z polityką banku kwota kredytu nie może przekroczyć 50 % wartości zrealizowanych projektów.

- Kredyty przyznawane przez Europejski Bank Inwestycyjny to bardzo korzystna forma finansowania dla instytucji oraz firm nie tylko w branży kolejowej. Naszym zdaniem, pozyskujemy środki na bardzo dobrych warunkach – mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych, pełniący funkcję prezesa PKP CARGO. – Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy kredyt w historii polskiej kolei, przyznany bez zabezpieczeń Skarbu Państwa, bądź gwarancji bankowych, co stawia nas na pozycji wiarygodnego partnera biznesowego i potwierdza naszą bardzo sytuację finansową - dodaje.

PKP CARGO, podobnie jak w latach ubiegłych, konsekwentnie realizuje politykę wymiany swojego taboru sukcesywnie zwiększając nakłady inwestycyjne na ten obszar swojej działalności.

W 2010 r. Spółka wydała na tabor kolejowy 452,1 mln zł, głównie na modernizację 43 lokomotyw i napraw lokomotyw oraz zakup 250 wagonów w ramach leasingu finansowego i napraw wagonów; w 2011 r. Spółka wydała na tabor kolejowy 577,4 mln zł, przede wszystkim na modernizację 81 lokomotyw oraz naprawy lokomotyw i nabycie 422 wagonów i napraw wagonów, a w 2012 r. było to 593,4 mln zł, z czego nakłady kapitałowe na tabor kolejowy w tym roku były przeznaczone głównie na nabycie lokomotyw (15,7 mln), modernizację 115 lokomotyw i napraw lokomotyw oraz nabycie 80 wagonów i napraw wagonów.

- Tabor Spółki jest sukcesywnie modernizowany, jest to tańsze szczególnie w przypadku lokomotyw, gdzie modernizacja kosztować może czterokrotnie mniej niż zakup nowego pojazdu (w zależności od modelu), wydłuża życie lokomotywy o minimum kolejne 20 lat, jak również obniża koszty eksploatacji – wyjaśnia Adam Purwin.

Średni wiek taboru, czy to lokomotyw, czy wagonów, nie odbiega od standardów w Polsce i za granicą.

Według danych z 30 czerwca 2013 r. PKP CARGO z uwzględnieniem taboru pochodzącego ze spółek zależnych, dysponuje 2459 lokomotywami oraz 63 488 wagonami.  

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Ruszają zapisy na akcje pracownicze dla pracowników spółek Grupy PKP CARGO objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych

W piątek, 29 listopada, PKP CARGO udostępniło pracownikom memorandum informacyjne, czyli dokument, na podstawie którego będą oferowane akcje pracownicze. Zapisy na akcje ruszą 2 grudnia i będą przyjmowane w placówkach DM PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju. Potrwają do 28 lutego 2014 roku.

- Niedawny debiut PKP CARGO na warszawskiej giełdzie otworzył drogę do przekazania pracownikom PKP CARGO i jej spółek zależnych premii prywatyzacyjnej w formie akcji PKP CARGO S.A. Jest to również istotny element Paktu Gwarancji Pracowniczych podpisanego przez PKP CARGO i przedstawicieli związków zawodowych dnia 2 września 2013 r. Mam nadzieję, że nasi pracownicy licznie dołączą do grona akcjonariuszy spółki, by wspierać jej długoterminowy rozwój mówi Adam Purwin, członek zarządu PKP CARGO, pełniący obowiązki prezesa.

Wartość premii prywatyzacyjnej w akcjach pracowniczych przypadającej na poszczególnego uprawnionego pracownika jest uzależniona od stażu pracy i średniego wynagrodzenia w odpowiedniej spółce Grupy PKP CARGO S.A. Pracownicy będą mogli składać zapisy na akcje pracownicze już od 2 grudnia 2013 roku po cenie 68 zł, czyli cenie sprzedaży akcji ustalonej w październikowej ofercie publicznej akcji PKP CARGO.

Objęcie akcji pracowniczych zostanie sfinansowane przez PKP CARGO oraz spółki zależne objęte Paktem Gwarancji Pracowniczych, które przekażą uprawnionym pracownikom jednorazowe świadczenie w kwocie równej wartości przypadającej im premii prywatyzacyjnej.

Akcje pracownicze będą objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji PKP CARGO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), a więc do 30 października 2015 r. Niemniej będą one jednak uprawniały do otrzymania dywidendy, podobnie jak akcje nabyte przez inwestorów bezpośrednio w ofercie publicznej czy później na GPW.

Kluczowe daty harmonogramu emisji akcji dla pracowników:

30 października 2013

Pierwszy dzień notowania akcji PKP CARGO na GPW

29 listopada 2013

Publikacja memorandum informacyjnego na www.pkp-cargo.pl i www.dm.pkobp.pl oraz w poszczególnych zakładach PKP CARGO i jej spółkach zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych

2 grudnia 2013

Rozpoczęcie składania zapisów na akcje pracownicze

28 lutego 2014

Zakończenie składania zapisów na akcje pracownicze

niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy

Zapisanie akcji pracowniczych na rachunkach inwestycyjnych uprawnionych pracowników

30 października 2015

Upływ okresu ograniczenia zbywalności akcji pracowniczych

po 30 października 2015

Pierwsze notowanie akcji pracowniczych na GPW

Więcej informacji o akcjach pracowniczych oraz memorandum informacyjne są dostępne na stronie www.pkp-cargo.pl oraz www.dm.pkobp.pl.

Niniejszy materiał jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust. 2 i  nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”). Oferta publiczna akcji spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”) skierowana do uprawnionych pracowników Spółki oraz jej spółek zależnych objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego, sporządzonym zgodnie z art. 39 Ustawy o ofercie („Oferta”), które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki. Decyzja o udziale w Ofercie powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie informacji zawartych w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tego materiału w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO podpisało umowę z PKP Energetyką na dostawę energii elektrycznej na lata 2014-2016

PKP CARGO S.A. podpisało we wtorek 26 listopada 2013 umowę z PKP Energetyka S.A. na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do roku 2016 o łącznej wartości 1.026 mln zł netto (1 262,6 mln zł brutto). Dzięki zastosowanym w umowie rozwiązaniom PKP CARGO S.A. liczy, że będzie w stanie wygenerować oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Umowa dotyczy sprzedaży energii trakcyjnej, służącej do zasilania lokomotyw.  

- Realizujemy nasze zapowiedzi dotyczące optymalizacji kosztów. Energia elektryczna stanowi trzecią pozycję kosztową w naszym bilansie. Dzięki podpisanej umowie oczekujemy, że uda się nam zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie - mówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych i pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W odróżnieniu od poprzednich umów PKP CARGO S.A. będzie miało większą elastyczność w zakresie ilości, jak i terminu kupowanej energii.

- W zakresie części zakontraktowanej energii PKP CARGO S.A. będzie mogło dokonywać zamówienia energii w oparciu o ceny na Towarowej Giełdzie Energii  S.A. Dodatkowo w części umowy dotyczącej dystrybucji energii ilość zamówionej mocy będzie zależna od ilości aktualnie czynnych lokomotyw – tłumaczy Witold Bawor, Dyrektor Zarządzający PKP CARGO S.A. ds. Utrzymania.

Codziennie w PKP CARGO S.A. uruchamianych jest średnio 500 lokomotyw elektrycznych. Łączna wartość pracy przewozowej wykonanej przez pociągi zasilane z trakcji stanowi około 75 proc. łącznej pracy przewozowej.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO odbędzie się 17 grudnia

Spółka PKP S.A., większościowy akcjonariusz PKP CARGO, zwołała na 17 grudnia 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO, którego celem będzie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej PKP CARGO. Uzupełniona Rada Nadzorcza będzie mogła rozpocząć procedurę wyłaniania nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z projektami uchwał na NWZ PKP CARGO, celem realizacji postanowień statutu PKP CARGO, Rada Nadzorcza Spółki zostanie uzupełniona o dwóch członków. Tym samym, po uzupełnieniu składu, organ ten będzie liczyć 11 osób. Dwaj nowi członkowie Rady będą tzw. członkami niezależnymi, niepowiązanymi ze Spółką, spełniającymi kryteria niezależności, które zostały określone w statucie PKP CARGO.

Zgodnie z zapisami statutu PKP CARGO uzupełniona Rada Nadzorcza powoła Komitet Nominacyjny, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jednego członka niezależnego. Postępowanie kwalifikacyjne zorganizuje wybrana przez Radę Nadzorczą specjalistyczna firma doradztwa personalnego.

18 listopada 2013 r. z funkcji Prezesa Zarządu PKP CARGO zrezygnował Łukasz Boroń. Jego obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu PKP CARGO przejął Adam Purwin, Członek Zarządu ds. finansowych.

 

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

PKP CARGO będzie nadal realizowało strategię zapisaną w prospekcie emisyjnym

W związku z rezygnacją Łukasza Boronia ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki jego obowiązki niezwłocznie przejął Członek Zarządu ds. finansowych Adam Purwin z zamiarem kontynuowania strategii Spółki zaprezentowanej m.in. w prospekcie emisyjnym PKP CARGO.


- Będziemy realizować wszystkie zamierzenia, o których mówiliśmy podczas spotkań z inwestorami w czasie przeprowadzania oferty publicznej. Spółka ma nakreśloną strategię rozwoju, jestem świadomy szans i wyzwań jakie stoją przed PKP CARGOmówi Adam Purwin, Członek Zarządu ds. finansowych pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO.

- Rada Nadzorcza w możliwie najkrótszym czasie wybierze nowego prezesa. Do tego czasu Spółką będzie kierował Adam Purwin, który przygotowywał proces IPO, a wcześniej pracował w PKP S.A. m.in. przy opracowywaniu długofalowej strategii dla PKP CARGO  – dodaje Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

Nowy Prezes Zarządu Spółki PKP CARGO zostanie wyłoniony przez Radę Nadzorczą w poszerzonym składzie osobowym zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ANI JEGO KOPIA NIE PODLEGA DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Niniejszy komunikat prasowy jest dokumentem wyłącznie promocyjnym w rozumieniu art. 53 ust.2 i nast., ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego. Oferta sprzedaży papierów wartościowych zostanie złożona i każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym Spółki. Prospekt emisyjny Spółki został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.pkp-cargo.pl) i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www. dm.pkobp.pl).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy komunikat prasowy ani żadna jego kopia nie może być przekazana lub w jakikolwiek sposób przesłana lub udostępniona na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechnianie tych materiałów w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonych materiałach nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych Spółki w Kanadzie, Japonii lub Australii.

W państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat prasowy i oferta kupna papierów wartościowych, jeśli zostały ogłoszone w tym samym czasie, skierowane są wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy 2003/71/WE (ze zmianami) (ta Dyrektywa, wraz z jakimikolwiek środkami wdrożeniowymi na potrzeby tej Dyrektywy w danym macierzystym Państwie Członkowskim oraz innymi właściwymi regulacjami, „Dyrektywa Prospektowa”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje, się, że inwestorzy kwalifikowani, którzy nabywają papiery wartościowe w ramach oferty papierów wartościowych lub do których skierowana jest oferta nabycia papierów wartościowych złożyli stosowne oświadczenie, że są inwestorami kwalifikowanymi. Uznaje się również, że wszyscy inwestorzy złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach oferty w imieniu osób pochodzących z państw członkowskich, innych niż inwestorzy kwalifikowani lub osób z Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich (gdzie obowiązują podobne przepisy prawa), na rzecz których inwestor może podejmować decyzje według swojego uznania, ani też nie nabyli rzeczonych papierów wartościowych w celu zaoferowania ich lub zbycia w państwach członkowskich EOG, na skutek czego mógłby powstać obowiązek publikacji prospektu przez Spółkę lub Goldman Sachs International, Morgan Stanley i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego („Globalni Koordynatorzy”) lub innych członków konsorcjum podmiotów oferujących i gwarantujących Ofertę zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej. Spółka, Globalni Koordynatorzy i inni członkowie konsorcjum podmiotów oferujących papiery wartościowe Spółki i gwarantujących ofertę takich papierów wartościowych oraz ich przedstawiciele i inne osoby będą polegać na prawdziwości i kompletności wyżej wymienionych oświadczeń.