Media

Aktualności, materiały prasowe
i multimedialne

Aktualności

Filtrowanie przedziału czasowego

PKP CARGO S.A. liderem rynku towarowych przewozów kolejowych

W lutym łączna masa przewiezionych koleją towarów wyniosła 16,78 mln ton, czyli o 1,64 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast wykonana praca przewozowa wzrosła o 5,18 proc. do poziomu 3,52 mld tonokilometrów. W okresie 2 m-cy 2014 roku udział Grupy PKP CARGO w rynku pod względem przewiezionej masy wyniósł 47,45 proc., a pod względem pracy przewozowej 58,06 proc.

Grupa PKP CARGO pozostała liderem rynku zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. W stosunku do wyników z okresu 2 m-cy 2013 roku udział pod względem masy spadł o 0,5 punktu procentowego, natomiast pod względem pracy przewozowej zmniejszył się o 1,7 punktu procentowego.

- Najwyższy udział PKP CARGO w rynku kolejowych przewozów towarowych pod względem masy i pracy pozycjonuje nas jako niekwestionowanego lidera towarowych przewozów kolejowych z jednej strony, z drugiej zaś wymusza konieczność stałego usprawniania procesów i dbałości przede wszystkim o jakość usług dla naszych klientów. Stale pracujemy nad umacnianiem naszej pozycji, konsekwentnie rozwijamy i wdrażamy takie rozwiązania logistyczne w całej grupie, które dzięki swojej innowacyjności zwiększają nasz portfel kompetencji na rzecz szerokiej grupy odbiorców usług kolejowych przewozów towarowych – mówi Jacek Neska dyrektor ds. handlowych PKP CARGO S.A.

Na kolejnych miejscach pod względem przewiezionej masy znalazły się DB Schenker Rail Polska (20,23 proc), PKP LHS (4,53 proc., wzrost z 4,08 proc. przed rokiem), Lotos Kolej (4,00 proc., wzrost z 3,94 proc.) oraz Freightliner PL (3,25 proc., wzrost z 1,07 proc. przed rokiem).

W przypadku DB Schenker Rail dane są nieporównywalne, ponieważ dane z 2014 roku odnoszą się do spółki DB Schenker Rail Polska, a dane z 2013 roku uwzględniają udział dla całej Grupy. Podobnie jest w przypadku Grupy CTL, która w danych UTK z 2014 roku uwzględniana jest jako trzy spółki (CTL Logistics, CTL Rail, CTL Train z udziałami odpowiednio 3,12 proc., 0,87 proc, oraz 2,18 proc.).

Pod względem pracy przewozowej udział Grupy PKP CARGO w rynku wyniósł 58,06 proc. (spadek z poziomu 59,75 proc.). Pod względem pracy przewozowej wiceliderem rynku jest spółka Lotos Kolej z udziałem 7,96 proc. (przed rokiem 7,71 proc.), na  trzecim miejscu uplasował się PKP LHS (6,82 proc. vs  6,79 proc. przed rokiem), na kolejnym DB Schenker Rail z udziałem 6,35 proc. oraz CTL Logistic z udziałem 5,31 proc.

Podobnie jak dla masy - dane DB Schenker Rail i CTL Logistics są nieporównywalne ze względu na zmianę przez UTK metodyki prezentacji wyników. W przypadku pracy przewozowej Grupy CTL publikowane są obecnie jedynie wyniki dwóch spośród ośmiu spółek Grupy.

Zgodnie z danymi UTK na rynku przewozów towarowych w 2014 roku  przewozy towarowe realizuje 57 przewoźników.

PKP CARGO S.A. nagrodzone prestiżową nagrodą za giełdowy debiut roku 2013

PKP CARGO S.A. została uhonorowana prestiżową nagrodą Byki i Niedźwiedzie w kategorii „Debiut Roku 2013” przyznawaną przez redakcję dziennika „Parkiet”.  Jest to wyróżnienie za ubiegłoroczny sukces IPO spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Była to jedna z największych ofert publicznych w Polsce w 2013 r. oraz pierwsze, zakończone sukcesem uplasowanie oferty akcji narodowego kolejowego przewoźnika towarowego w Unii Europejskiej.

IPO PKP CARGO S.A. było drugim pod względem wartości (ponad 1,4 mld zł) debiutem giełdowym na rynku w 2013 r. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W uzasadnieniu przyznania nagrody redakcja „Parkietu” podkreśliła także, że Grupa PKP CARGO w ciągu ostatnich  pięciu lat z sukcesem przeprowadziła restrukturyzację, dzięki której spółka zmieniła się w rentowne przedsiębiorstwo zdolne do rywalizacji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku i do ekspansji zagranicznej.

Nagrodę odebrał prezes zarządu Adam Purwin podczas uroczystej gali, która odbyła się  w środę 19 marca br. w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Cieszę się, że sukces zeszłorocznego debiutu giełdowego PKP CARGO jest zauważany w tak wielu uznanych i ważnych środowiskach. Osiągnięcie PKP CARGO to przede wszystkim zasługa wspaniałego zespołu ludzi, którego codzienne wysiłki przyczyniły się do wypracowania pozycji lidera w Polsce i drugiego przewoźnika w Unii Europejskiej. Prestiżowa nagroda redakcji „Parkietu” to doskonała motywacja do dalszej pracy. Wzrost kursu akcji po debiucie  odzwierciedla zaufanie inwestorów do spółki i jej potencjał rozwojowy. Ambicje mamy jeszcze większe -  mówi Adam Purwin, prezes PKP CARGO S.A.

Ponadto z rąk prezesa PKP CARGO nagrodę za największy wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu emerytalnego odebrał Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu ING PTE.

Redakcja dziennika „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” już po raz 20. nagrodziła najlepsze spółki i profesjonalistów rynku kapitałowego.

IPO PKP CARGO S.A. było już trzykrotnie nagradzane w rankingach i konkursach uznanych redakcji biznesowych oraz gospodarczych. Tytuł „Tego który zmienia polski przemysł” od redakcji miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł oraz nagrodę „Finansista Roku” od Gazety Finansowej odebrał w ostatnim czasie Jakub Karnowski, szef Rady Nadzorczej PKP CARGO i prezes zarządu PKP S.A. - większościowego akcjonariusza PKP CARGO S.A.

fot. G. Szymański

Parowozy z Wolsztyna nadal mogą wozić pasażerów

Spółka PKP CARGO gotowa jest do przedłużenia umowy na świadczenie usług przewozu trakcją parową na linii Leszno-Wolsztyn. Decyzja o ewentualnym zawieszeniu wykonywania tego połączenia trakcją parową jest decyzją operatora przewozów na terenie województwa wielkopolskiego, czyli urzędu marszałkowskiego.

Obecna umowa wygasa z końcem marca. 10 marca br. doszło do spotkania przedstawicielami urzędu marszałkowskiego z reprezentantami spółki PKP CARGO S.A., na którym zostały zaprezentowane możliwe propozycje wzajemnej współpracy gwarantującej utrzymanie Parowozowni w Wolsztynie jako jedynego działającego obiektu tego typu w Polsce, unikalnego zabytku w skali światowej.

 - Przedstawiliśmy koncepcję utrzymania przewozów trakcji parowej przy jednoczesnej propozycji utworzenia na bazie Parowozowni Wolsztyn instytucji kulturalnej i muzeum, a nie czysto komercyjnej, nastawionej na zysk. Takie rozwiązanie gwarantowałby zachowanie długoterminowej perspektywy działania, poprzez zwiększenie możliwości pozyskania finansowania w postaci dotacji czy środków unijnych. Umożliwiłoby to zaangażowanie w rozwój Parowozowni szerszej rzeszy organizacji, firm i miłośników kolei. Jednocześnie podtrzymaliśmy chęć realizacji przewozów trakcją parową, co jest naturalnym źródłem utrzymania parowozowni w należytym stanie – mówi Mirosław Kuk, rzecznik prasowy PKP CARGO S.A.

Proponowana instytucja kultury byłaby utworzona m.in. przez PKP CARGO S.A., województwo wielkopolskie, Gminę Wolsztyn i powiat wolsztyński.

Spółka PKP CARGO jest gotowa do prowadzenia dalszych rozmów w ramach współpracy ze  wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wypracowanie optymalnego rozwiązania z korzyścią dla społeczności lokalnej oraz środowisk związanych z historią i tradycją parowozów w Polsce to cel kolejnego spotkania zaplanowanego jeszcze w marcu.

Zarząd PKP CARGO rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 50 proc. zysku

Zarząd PKP CARGO zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendę w wysokości 32,69 mln zł, czyli 50 proc. zysku skonsolidowanego za rok 2013. Rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej spółki.

Wysokość dywidendy zostanie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A., które odbędzie się do końca pierwszego półrocza 2014 roku.

- W 2013 roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, a silna pozycja gotówkowa pozwala nam podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Dlatego rekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 50 proc. zysku skonsolidowanego. Zgodnie z zapisami z prospektu emisyjnego chcemy wypłacać dywidendę w wysokości 35-50 proc. – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

Grupa PKP CARGO w 2013 roku wypracowała 65,4 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 4,8 mld zł, pozostając liderem rynku w Polsce pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej. Na wyniki miały wpływ liczne czynniki zewnętrzne jak silne spowolnienie gospodarki. Dodatkowo wynik został obciążony kwotą ok. 200 mln zł wynikającą z rozliczenia Paktu Gwarancji Pracowniczych. Wyłączając efekty jednorazowe Grupa PKP CARGO pozostała jednym z najbardziej rentownych przewoźników w Europie (marża EBITDA na poziomie 14 proc.).

Grupa PKP CARGO ogłosiła wyniki finansowe za 2013 rok

14 marca w centrali Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie Prezes Zarządu PKP CARGO, Adam Purwin razem z Sylwestrem Sigielem członkiem zarządu ds. handlowych oraz dyrektorem zarządzającym ds. finansowych, Grzegorzem Kiczmachowskim ogłosili wyniki finansowe Grupy za 2013 rok.

Pierwsza część prezentacji wyników zgromadziła dziennikarzy najważniejszych mediów ogólnopolskich, w tym Parkietu, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej, agencji prasowych, PAP, Reuters, Bloomberg, ISB News oraz mediów branżowych, m.in. TSL Biznes, Kuriera Kolejowego, wnp.pl, Rynku Kolejowego.

Drugiej części prezentacji wyników wysłuchało ponad 30 analityków. Wśród ekspertów w dyskusję o sytuacji finansowej PKP CARGO włączyli się przedstawiciele największych instytucji finansowych, aktywnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Relacja wideo z prezentacji wyników dla analityków dostępna tutaj.

Komentarz Adama Purwina, Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. do wyników Grupy za 2013 rok.


Grupa PKP CARGO utrzymuje wysoką zyskowność w trudnych warunkach makroekonomicznych

Grupa PKP CARGO w 2013 roku wypracowała 65,4 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 4,8 mld zł, pozostając liderem rynku w Polsce pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej. Na wyniki miały wpływ liczne czynniki zewnętrzne jak silne spowolnienie gospodarki oraz rozliczenie Paktu Gwarancji Pracowniczych. Wyłączając efekty jednorazowe Grupa PKP CARGO pozostała jednym z najbardziej rentownych przewoźników w Europie (marża EBITDA na poziomie 14 proc.). Spółka jest dobrze przygotowana do wykorzystania szans krajowych wynikających z szeroko zakrojonych inwestycji w unowocześnienie infrastruktury oraz zagranicznych ekspansji, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa PKP CARGO pozostała w 2013 roku bezdyskusyjnym liderem rynku w Polsce pod względem wykonanej pracy przewozowej (59 proc. udziału w rynku), jak i przewiezionej masy (49 proc. udziału
w rynku).

W wyniku spowolnienia gospodarczego wielkość przewiezionej masy spadła o 2 proc. w ujęciu rocznym
do 114,4 mln ton ładunków, a wykonana praca przewozowa wyniosła 30,1 mld tonokilometrów,
co oznacza wzrost o 2 proc. w ujęciu rocznym. Wyższy wskaźnik wykonanej pracy przewozowej to wynik dłuższej średniej trasy przewozów towarów. Był to efekt m.in. większej liczby przewozów węgla do portów morskich i rud z portów do ośrodków hutniczych na terenie Europy Środkowej.

Oceniając podstawowe segmenty działalności Grupy PKP CARGO w 2013 roku wzrósł transport węgla
(o 18 proc. rdr) oraz rud i metali (o 14 proc. rdr). Spadły natomiast przewozy w segmencie kruszyw
i materiałów budowlanych wskutek opóźnienia inwestycji infrastrukturalnych i niekorzystnych warunków atmosferycznych w 2013 roku (o 15 proc. rdr) oraz przewozy intermodalne (o 16 proc. rdr) jako wynik spowolnienia w branży motoryzacyjnej (spadek globalnego popytu na samochody i części motoryzacyjne).

- W warunkach spowolnienia gospodarki i jednorazowych kosztów realizacji zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych potwierdziliśmy potencjał Grupy PKP CARGO do generowania zysków, czym wyróżniamy się na tle branży w Polsce i w Europie. Konsekwentnie utrzymujemy pozycję lidera rynku w Polsce, zdolnego do skutecznej ekspansji w Europie i stałego rozwoju. Realizujemy strategię prezentowaną podczas debiutu giełdowego zakładającą zwiększanie efektywności i wykorzystanie w pełni boomu inwestycyjnego na kolei, który powinien przywrócić konkurencyjność tej branży transportowej w Polsce. Wszelkie działania Grupy w tym zakresie odbywają się z korzyścią dla gospodarki, środowiska kolejowego, Grupy PKP CARGO, jej pracowników i akcjonariuszy – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

NIŻSZE KOSZTY, WOLNA GOTÓWKA

Przychody na poziomie skonsolidowanym wyniosły 4,8 mld zł wobec 5,17 mld zł w roku 2012. Koszty operacyjne spadły o 3 proc. i to pomimo efektu jednorazowego w postaci rozliczenia premii prywatyzacyjnej, obciążającej wynik na poziomie Grupy o 209 mln zł.

Pakt Gwarancji Pracowniczych podpisany we wrześniu z 13 centralami związkowymi zakładał wypłatę premii prywatyzacyjnej dla pracowników Grupy PKP CARGO w postaci akcji pracowniczych. Zapisy
na akcje zakończyły się pod koniec lutego. Wzięło w nich udział 99,8 proc. pracowników PKP CARGO S.A.
i 99,9 proc. uprawnionych pracowników spółek zależnych.

Drugim istotnym zdarzeniem jednorazowym wpływającym na wysokość wyników w 2013 roku był zwrot kary nałożonej przez UOKIK na PKP CARGO S.A. w 2009 roku (wpływ na wynik wyniósł 46 mln zł netto). 

Wynik na poziomie zysku EBITDA skorygowany o  istotne zdarzenia jednorazowe wyniósł 662 mln zł
(o 14 proc. mniej niż w 2012 roku), a zysk netto 189 mln zł (wobec 267 mln zł netto w 2012 roku).  Natomiast wartości nieskorygowane, to jest pochodzące bezpośrednio ze sprawozdań finansowych, wyniosły odpowiednio 499 mln zł dla zysku EBITDA i 65 mln zł dla zysku netto.

- Mocna strona Grupy PKP CARGO to zdolność do obniżenia kosztów operacyjnych, co w sytuacji spadku przychodów wynikających ze spowolnienia gospodarczego pozwoliło nam zachować wysoką rentowność naszego biznesu. Obniżamy sukcesywnie koszty eksploatacji dzięki renegocjacji umowy z dostawcą energii, lepszym parametrom zużycia paliw czy obniżce stawek dostępu do infrastruktury. Utrzymujemy bardzo dobrą sytuację płynnościową spółki, a zasoby gotówki pozwalają na realne rozważanie ekspansji
w kraju i za granicą poprzez fuzje i przejęcia –
mówi Grzegorz Kiczmachowski, dyrektor zarządzający ds. finansowych Grupy PKP CARGO.

Komentarz Adama Purwina, Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. do wyników Grupy za 2013 rok.

Parada Parowozów na majówkę!

XXI Parada Parowozów odbędzie się w dniach 3-4 maja br. W ostatniej w Europie czynnej Parowozowni w Wolsztynie zaprezentują się parowozy z Polski i Europy, ale na fanów zabytkowych lokomotyw czekać będą atrakcje, nie tylko kolejowe. Organizatorem imprezy jest PKP CARGO S.A. w partnerstwie z Fundacją Era Parowozów i Gminą Wolsztyn.

PKP CARGO S.A. od lat troszczy się o historię polskiej kolei, pełniąc funkcję mecenasa zabytków techniki kolejowej. Od 1991 roku na terenie Parowozowni w Wolsztynie organizuje Paradę Parowozów, która od kilku lat przyciąga ponad 20 tys. miłośników zabytkowej kolei z całego świata.

- Tegoroczna Parada Parowozów odbędzie się podczas weekendu majowego. Chcemy wykorzystać ten czas, aby udostępnić możliwość odwiedzenia wolsztyńskiej parowozowni i podziwiania parowozów jeszcze większej ilości osób, stąd wybór padł na majowy weekend – mówi Mirosław Kuk, rzecznik prasowy PKP CARGO S.A.

Ubiegłoroczna Parada Parowozów przyciągnęła  blisko 25 tys. osób. Ważnym punktem programu było widowisko „Światło, Dźwięk i Para” w reżyserii Bolesława Pawicy z udziałem zabytkowych lokomotyw,  grupy artystycznej Mira Art oraz iluzjonisty Macieja Pola. Nie zabrakło także pokazu Strongmanów, Amatorskich Zawodów Drużyn Drezynowych i przejażdżek pociągami retro.

Należąca do PKP CARGO S.A. Parowozownia Wolsztyn, będąca unikalną atrakcją w skali regionu i świata, istnieje od 106 lat. Parowozownię rocznie odwiedza blisko 12 000 turystów. Jest ona obecnie jedynym obiektem na świecie, z którego maszyny użyczane są do prowadzenia regularnych przewozów pasażerskich. Rocznie kilkudziesięcioletnie parowozy Ol-49 pokonują na terenie Wielkopolski blisko
100 tys. km! Warto wiedzieć, że utrzymanie jednego parowozu w pożądanym stanie technicznym kosztuje pół miliona złotych rocznie. Taki jest koszt wszystkich obowiązkowych napraw i przeglądów. PKP CARGO S.A. ponosi również koszty utrzymania Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce. Dbałość o kolejowe dziedzictwo jest działaniem wpisującym się w ideę Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, realizowanego
w PKP CARGO S.A. od 2008 roku.

PKP CARGO S.A. uhonorowana certyfikatem klubu „The Baltic Trendsetters”

Redakcja Baltic Transport Journal przyznała PKP CARGO S.A. nagrodę "Baltic Trendsetters Club Certificates”. Jest to wyróżnienie za zmiany i inwestycje, które pozytywnie wpłynęły na polską kolej. Doceniony został również sukces debiutu giełdowego PKP CARGO S.A., który jest ewenementem na skalę światową w branży kolejowej. Uroczystość rozdania nagród odbyła się podczas Wieczornej Gali Transport Week 5 marca 2014 r. w Dworze Artusa w Gdańsku.

Certyfikat przyznawany jest za kreatywność, wytrwałość oraz wyjątkowe i odważne przedsięwzięcia na rynku transportowym.

-Cieszę się, że sukces jakim był debiut giełdowy PKP CARGO został dostrzeżony w tak wielu uznanych i ważnych środowiskach. Sukces PKP CARGO to przede wszystkim zasługa naszych pracowników, których codzienne wysiłki przyczyniły się do wypracowania pozycji lidera w Polsce i drugiego przewoźnika w Unii Europejskiej. Ale takie wyróżnienia to świetna motywacja do zwiększania naszych wysiłków w celu realizacji ambitnych planów – skomentował Adam Purwin, prezes PKP CARGO S.A.

Na konferencji „Transport Week” spotkali się przedstawiciele różnych sektorów transportu, w tym m.in. kluczowi reprezentanci europejskiego sektora transportu, gracze rynkowi, inwestorzy, przedstawiciele władz i eksperci. Dużą część konferencji poświęcono przewozom intermodalnym. Gospodarzem wydarzenia był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W ostatnich dniach marka PKP CARGO S.A. została uznana przez ekspertów za jedną z najsilniejszych na polskim rynku otrzymując tytuł Created in Poland Business Superbrands 2013/2014 w kategorii „transport i logistyka”. Nagroda przyznawana jest przez międzynarodową organizację The Superbrands Ltd.

99,8 proc. pracowników PKP CARGO S.A. zapisało się na akcje pracownicze

22 146 pracowników PKP CARGO S.A. w ciągu trzech miesięcy złożyło zapisy na akcje pracownicze spółki w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju. Akcje były nabywane przez pracowników po cenie 68 zł, czyli o ok. 25 proc. niższej niż kurs akcji spółki w dniu 4 marca br.

Od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. zapisy na akcje złożyło 22 146 (99,8%) uprawnionych pracowników PKP CARGO S.A. oraz 2 395 (99,9%) uprawnionych pracowników Spółek Zależnych. Ilość akcji, o które wnioskują pracownicy PKP CARGO S.A. i Spółek Zależnych, wynosi maksymalnie 1 328 219 i 138 628 akcji.

- Wyniki zapisów na akcje pracownicze to znakomita wiadomość. Cieszę się, że pracownicy stali się współwłaścicielami spółki. Oznacza to, że są przekonani o dobrych perspektywach PKP CARGO i będą wspierać jej rozwój. Jednocześnie kolejny element Paktu Gwarancji Pracowniczych został zrealizowany. Pracownicy otrzymali akcje pracownicze, a także są objęci długoletnimi gwarancjami zatrudnienia – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

Finansowanie objęcia akcji pracowniczych przez PKP CARGO S.A. oraz Spółki Zależne objęte Paktem Gwarancji Pracowniczych odbyło się poprzez przekazanie uprawnionym pracownikom jednorazowego świadczenia w kwocie równej wartości przypadającej im premii prywatyzacyjnej.

Przekazane akcje będą objęte ograniczeniem zbywalności (tzw. lock-up) przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji PKP CARGO S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ich posiadacze, podobnie jak inwestorzy zakupujący akcje bezpośrednio w ofercie publicznej czy na GPW, będą jednak otrzymywali dywidendy.

PKP CARGO samodzielnym przewoźnikiem w Holandii

PKP CARGO S.A. otrzymało certyfikat bezpieczeństwa część „B” od holenderskiego Inspektoratu Transportu i Środowiska (ILT ) – polskiego odpowiednika UTK. Dokument uprawnia spółkę do przewozu towarów, w tym ładunków niebezpiecznych na terytorium największego państwa Beneluxu. Holandia jest siódmym krajem europejskim, na terenie którego PKP CARGO może samodzielnie przewozić ładunki.

Otrzymanie Przedmiotowego Certyfikatu Bezpieczeństwa poprzedził wnikliwy audyt przeprowadzony przez holenderski urząd wydający wiążące uprawniania w centrali PKP CARGO w Warszawie w listopadzie ubiegłego roku. Dokument pozwoli Spółce na samodzielną realizację przewozów towarowych, w tym przewozów towarów niebezpiecznych na sieci kolei holenderskich, z wyjątkiem linii dużych prędkości – HSL Zuid. PKP CARGO jest obecnie na etapie realizacji działań mających na celu podpisanie stosownych umów z holenderskim zarządcą infrastruktury, umożliwiających rozpoczęcie w krótkim czasie samodzielnych przewozów na terytorium Holandii.

- PKP CARGO konsekwentnie rozwija obecność poza granicami kraju, co jest jednym z filarów rozwoju naszej spółki. Certyfikat umożliwiający spółce samodzielne przewozy na terenie Holandii jest bardzo ważny z uwagi na rosnące przewozy towarowe w kierunku Rotterdamu. Poszerza to możliwości zaznaczenia przez PKP CARGO swojej obecności na europejskim rynku transportowym – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

Dane GUSu i EUROSTATu dotyczące przewozów towarowych pomiędzy Polską i Holandią, dowodzą, że popyt na transport między obu krajami wzrasta z roku na rok. W porcie w Rotterdamie przeładowuje się blisko 40 proc. towarów trafiających do Europy, co daje 450 mln ton towarów. Biorąc pod uwagę, że w polskich portach rozładowuje się coraz więcej kontenerów i chcemy opierać rozwój regionu na tym segmencie gospodarki morskiej, to dostępność portów i ich rozwój jest kluczowy.

- Przez Holandię przebiega jeden z ważniejszych korytarzy transportowych łączących zachód ze wschodem Europy i dalszymi krajami wschodnimi (m.in. Rosja, Chiny). Otrzymanie przedmiotowego certyfikatu znacznie wzmocni możliwości PKP CARGO we współuczestniczeniu w systematycznie rosnących przewozach w tym korytarzu – dodaje Adam Purwin.

Dzięki posiadanym certyfikatom przyznanym przez narodowe instytucje nadzorujące rynek kolejowy
w poszczególnych krajach, PKP CARGO samodzielnie realizuje przewozy na terenie Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Spośród wymienionych najwięcej przewozów (zarówno pod względem masy, jak i ilości pociągów) spółka realizuje w Republice Czeskiej.

Ruszyło postępowanie na wybór czterech Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. na posiedzeniu 26 lutego  br. rozpoczęła proces wyłaniania czterech Członków Zarządu. Procedura prowadzona jest przy wsparciu firmy doradztwa personalnego i potrwa około 7-8 tygodni.

W czwartek (27 lutego br.) na stronie internetowej spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko czterech Członków Zarządu, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Wyłonieni w ramach postępowania będą:

- Członek Zarządu ds. Handlowych,

- Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

- Członek Zarządu ds. Finansowych,

- Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie.

Kandydaci mogą się zgłaszać do 31 marca 2014 roku, natomiast rozmowy kwalifikacyjne mogą odbyć się w dwóch turach w dniach 7-9 kwietnia oraz 14-15 kwietnia br. Jedynie w przypadku przedstawiciela pracowników w zarządzie spółki termin rozmów może zostać wyznaczony maksymalnie na 7 maja 2014 roku.

Zgodnie ze statutem PKP CARGO S.A. zarząd może składać się z 1 do 5 członków, a ich liczbę określa Rada Nadzorcza.

Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego.

PKP CARGO w debacie z branżą węglową

W Katowicach odbył się Kongres Węglowy zorganizowany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Było to istotne wydarzenie poświęcone przyszłości przemysłu węglowego w Polsce i w Europie z udziałem przedstawicieli rządu, sektora ochrony środowiska oraz przedstawicieli całej branży górniczej. Patronat honorowy nad Kongresem objęły Ministerstwa Gospodarki i Środowiska. PKP CARGO S.A. było partnerem wydarzenia.

Podczas Kongresu, który odbył się 25 lutego w Katowicach goście dyskutowali o tym, w jakim kierunku powinno zmieniać się polskie górnictwo. Debata koncentrowała się m.in. na zwiększeniu konkurencyjności rynku, zmianach własnościowych w sektorze górnictwa, rozwoju obecnych i budowie nowych kopalń a także przyszłości węgla jako surowca energetycznego w warunkach gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z punktów programu był panel pt. „Węgiel i Kolej - na zawsze razem?”,
w którym dyskutowano na temat związku kolei z górnictwem.

- PKP CARGO jest przygotowane do tego, aby obsługiwać polski węgiel. Działamy na tym terenie i zależy nam na efektywnym dialogu z producentami węgla i odbiorcami tego surowca. Z naszymi klientami pozostajemy w stałym kontakcie, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby i gwarantować im najwyższą jakość usług  – powiedział podczas Kongresu Jacek Neska, dyrektor zarządzający PKP CARGO S.A.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że kolej odgrywa kluczową rolę w procesie przewozu węgla i zwracali uwagę na przewagę tego środka transportu nad innymi. Jednocześnie podkreślano, że na kolei konieczne jest wykonanie prac modernizacyjnych, pozwalających na znaczące zwiększenie prędkości przewozowej, ale równie istotna jest także symbioza i dobra współpraca pomiędzy producentami węgla, przewoźnikami i odbiorcami surowca.

- Dla PKP CARGO najważniejsze jest, aby zwiększyła się prędkość handlowa w rejonie Śląska oraz rozłożyła się masa przewozowa na cały rok, po to aby zmniejszyć spiętrzenie przewozów w III i IV kwartale roku. Ograniczenie przepustowości linii kolejowych powoduje, że obrót taboru się wydłuża, a tego chcemy uniknąć. – powiedział na zakończenie Jarosław Bagniewski, dyrektor Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego
PKP CARGO S.A.

W panelu pt. „Węgiel i Kolej - na zawsze razem?” wzięli udział: Jacek Neska, dyrektor zarządzający w obszarze polityki handlowej PKP CARGO S.A., Jarosław Bagniewski, dyrektor Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego PKP CARGO S.A., Mariusz Korzeniowski, wiceprezes zarządu ds. handlowo-rynkowych w Katowickim Holdingu Węglowym, prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Ireneusz Gasiński, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Daniel Dygudaj, dyrektor zakładu PKP PLK w Sosnowcu.

PKP CARGO S.A. będzie wozić 120-metrowe szyny dla ArcelorMittal

Już na początku marca PKP CARGO S.A. zacznie realizację pionierskiej usługi transportu długiej szyny dla ArcelorMittal, największego producenta stali na świecie. Uroczyste otwarcie instalacji do produkcji 120-metrowej szyny odbyło się 24 lutego br. w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Spółka PKP CARGO S.A. jako jedyna dysponuje odpowiednim taborem i przygotowaniem do przewozu takich nietypowych ładunków w Polsce.

W dniu 24 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie instalacji do produkcji długiej szyny w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Do tej pory dąbrowska Walcownia Duża produkowała szyny o długości 30 metrów. Teraz rozpoczyna produkcję 120-metrowych szyn, które przewozić będzie PKP CARGO SA. Pierwszy załadunek szyn na wagony PKP CARGO S.A. odbędzie się na początku marca.

-  Transport długiej szyny to wyzwanie wymagające dużego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania po stronie przewoźnika. Wybór PKP CARGO przez tak uznanego partnera jak ArcelorMittal to potwierdzenie, że jako jedni z niewielu przewoźników dysponujemy zarówno odpowiednim taborem, jak i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Dodatkowo cieszymy się, że przewożąc długie szyny przyczyniamy się do modernizacji linii kolejowych w Polsce, czego skutki odczują wszyscy przewoźnicy działający w naszym kraju – mówi Jacek Neska, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w PKP CARGO S.A.

Na początku lutego br. odbyły się próbne przewozy szyn wagonami PKP CARGO S.A. Wagony wyposażone są w stelaże ładunkowe i jarzmo na czwartym wagonie przystosowane do przewiezienia szyn o długości 120 metrów. Wysokość stelaży umożliwiała załadunek szyn w dwóch warstwach, kolejne wagony są już wyposażone w wyższe stelaże, gwarantujące załadunek 3 warstw. Przy pierwszym próbnym przewozie w relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa – Sieraków Śląski przewieziono 53 sztuki szyn.

- Produkcja długiej szyny jest dla nas projektem o dużym znaczeniu strategicznym, szczególnie  w kontekście planów związanych z inwestycjami kolejowymi w wielu państwach, w tym w Polsce. Chcemy uczestniczyć w tych przedsięwzięciach jako dostawca szyn zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne – komentuje Manfred Van Vlierberghe, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce . Koncern w tym roku obchodzi 10-lecie obecności na polskim rynku.  Oprócz inwestycji w instalację do produkcji długiej szyny, Spółka w ubiegłym roku przeprowadziła remont dwóch wielkich pieców i wybudowała centrum serwisowe grodzic w Dąbrowie Górniczej, a także za zakończyła  budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w krakowskiej koksowni i rozpoczęła  modernizację wydziału węglopochodnych w koksowni w Zdzieszowicach.

Sylwester Sigiel złożył rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A.

17 lutego br. Sylwester Sigiel złożył na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jakuba Karnowskiego rezygnację z funkcji członka zarządu ds. handlowych. Przyjęta rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. uchwały o powołaniu nowego członka zarządu ds. handlowych. Oznacza to,  że do czasu wyboru nowego członka zarządu ds. handlowych Sylwester Sigiel pełnił będzie dotychczasową funkcję bez zakłócania bieżącej działalności spółki. 

Sylwester Sigiel pełnił funkcję członka zarządu ds. handlowych PKP CARGO S.A. od 13 marca 2013 roku.

- Dziękuję panu Sigielowi za ogromny wysiłek włożony w pozyskiwanie i utrzymywanie kontraktów handlowych, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową i wycenę PKP CARGO. W związku  z jego rezygnacją i niedawnym wyborem członka zarządu ds. finansowych Adama Purwina na stanowisko prezesa zarządu, jeszcze w lutym Rada Nadzorcza rozpisze konkurs  w celu uzupełnienia składu kierownictwa spółki, tak w by najkrótszym możliwym terminie zarząd spółki w pełnym składzie mógł realizować wyznaczoną strategię. Oceniam, że w ciągu ok. 6 tygodni proces ten zostanie zakończony -  mówi Jakub Karnowski, przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgodnie ze statutem spółki PKP CARGO S.A. zarząd może liczyć od 1 do 5 członków, a liczbę członków ustala Rada Nadzorcza spółki. 6 lutego br. Rada Nadzorcza spółki wybrała w drodze postępowania konkursowego Adama Purwina na stanowisko prezesa zarządu PKP CARGO S.A. Tym samym zwolniło się stanowisko członka zarządu ds. finansowych.

Adam Purwin nowym prezesem spółki PKP CARGO SA

Rada Nadzorcza PKP CARGO SA powołała na stanowisko prezesa zarządu Adama Purwina, dotychczasowego członka zarządu ds. finansowych. Wybór nowego prezesa zarządu został dokonany po  przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy wsparciu niezależnej firmy doradztwa personalnego.

Konkurs został ogłoszony przez Radę Nadzorczą spółki w grudniu 2013 roku. Do wyznaczonej przez Radę daty 20 stycznia 2014 roku wpłynęło 14 aplikacji i odbyły się dwie tury rozmów kwalifikacyjnych. 

- Gratuluję panu Adamowi Purwinowi, który wygrał postępowanie kwalifikacyjne i zyskał jednomyślne poparcie Rady Nadzorczej, przedstawiając wiarygodny i ambitny plan rozwoju PKP CARGO. Jestem przekonany, że nowy prezes skutecznie przeprowadzi spółkę przez pełen wyzwań rok 2014, a także zbuduje solidny fundament pod dalszą ekspansję PKP CARGO w kraju i za granicą w kolejnych latach, korzystając m.in. z obecności spółki na GPWmówi Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

- Cieszę się, że będę miał możliwość realizacji strategii zaprezentowanej inwestorom podczas przygotowań do debiutu giełdowego. Jestem przekonany, że razem z pracownikami PKP CARGO będziemy wzmacniać markę naszej spółki w kraju i za granicą, tworząc nowoczesną i efektywną firmę, a jednocześnie dobre i perspektywiczne miejsce pracymówi Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.


Informacja o Adamie Purwinie:

Ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku.  Przez ponad 15 lat zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych w Polsce, prowadząc projekty z zakresu bankowości korporacyjnej, finansowania największych przedsiębiorstw w kraju i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przygotowując transakcje fuzji i przejęć. Karierę zawodową rozpoczynał m.in. w BRE Banku i Banku Pekao SA, a kontynuował w PKO BP – największym polskim banku, gdzie kierował realizacją projektów inwestycyjne i nadzorował grupę kapitałową. W Banku Gospodarstwa Krajowego budował kompetencje w zakresie finansowania strukturyzowanego i wspierania polskiego eksportu. Oprócz bogatego doświadczenia współpracy z największymi bankami w Polsce, prowadził także projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej.

W 2012 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w PKP SA gdzie odpowiadał za procesy prywatyzacyjne i nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami Grupy PKP. Nadzorował wdrożenie ładu korporacyjnego i nowoczesnych metod zarządzania spółkami zależnymi, wyznaczając  strategie działania i cele dla poszczególnych zarządów. Przygotował strategię prywatyzacji PKP CARGO oraz proces prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.

W lutym 2013 roku objął stanowisko członka zarządu ds. finansowych PKP CARGO, gdzie również jako szef zespołu IPO w ciągu 9 miesięcy przygotował spółkę do oferty publicznej, zakończonej debiutem giełdowym w październiku 2013 roku. Oferta publiczna była jedną z największych w ostatnich latach i wyniosła 1,4 mld zł. Od listopada pełnił obowiązki prezesa zarządu PKP CARGO SA.

Kolejowa makieta PKP CARGO wylicytowana na rzecz 22. finału WOŚP za 25 tysięcy złotych

Aż 25 000 zł zapłaci zwycięzca aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do kolekcji którego trafi unikatowa, ogromna makieta kolejowa wystawiona na aukcję przez PKP CARGO SA. Kolejowy przewoźnik już po raz trzeci przyłączył się do wielkiej akcji WOŚP, wspierając tegoroczną edycję Orkiestry Jurka Owsiaka.

Zakończona w poniedziałek, 20 stycznia o godz. 16:25:56  aukcja wywindowała cenę makiety do 25 210,00 zł. W aukcji, w ciągu miesiąca jej trwania, wzięło udział 21 osób. Ostateczna dogrywka odbyła się w dwóch ostatnich dniach. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie WOŚP kolejowe miasteczko
z centrali PKP CARGO w Warszawie zostanie przetransportowane do szczęśliwego zwycięzcy aukcji.

 - Ta makieta to prawdziwy rarytas. Cieszę się, że tak wiele osób licytowało na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i gratuluję zaciętej walki w imię szlachetnego celu – powiedział Adam Purwin, pełniący obowiązki prezesa, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO.

Ruchoma i w pełni sprawna makieta, o wymiarach 200 x 204 cm, 54 cm wysokości oraz wadze 330 kg od pięciu lat była elementem wyposażenia holu centrali spółki przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Teraz, makieta, na której znajdują się skansen taboru kolejowego, terminal kontenerowy oraz punkt załadunku kamienia będzie elementem kolekcji zwycięzcy aukcji.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków zebranych podczas 22.Finału WOŚP zamierza kupić m.in. wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci, RTG przyłóżkowe, radiologiczne stacje diagnostyczne oraz aparaty USG przystosowane do badań FAST.

Szczegółowe dane dotyczące wyników licytacji na stronie AUKCJI

Już po raz trzeci PKP CARGO gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Dwa lata temu licytacja przewozu promem, rok temu przejazdu nowoczesną lokomotywą do Hamburga, a w tym roku PKP CARGO wystawia na aukcję prawdziwy rarytas – ogromną, czynną makietę kolejową wraz z taborem. To już kolejny rok, w którym PKP CARGO wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Spółka podtrzymuje tym samym tradycję przekazywania na rzecz fundacji przedmiotów lub atrakcji związanych ściśle ze swoją działalnością.

PKP CARGO SA wspiera 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wystawia na licytację niesamowitą i niepowtarzalną makietę. To kolejowe miasteczkowo od 2009 roku codziennie wita pracowników i klientów PKP CARGO w głównym holu centrali spółki przy
ul. Grójeckiej w Warszawie. Teraz makieta trafi do osoby, która tym samym wesprze podopiecznych WOŚP, a w tym roku Orkiestra przeznaczy zebrane środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godną opiekę medyczną seniorów.

W najbliższą niedzielę, 12 stycznia, podczas 22. Finału WOŚP w studiu TVP w Warszawie Adam Purwin, pełniący obowiązki prezesa, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO zachęci do licytacji makiety całą Polskę. Inaczej niż w ubiegłym roku, zwycięzcy licytacji nie poznamy już w dniu Finału WOŚP, ale osiem dni później. Aukcja trwać będzie do 20 stycznia.

- Po raz kolejny PKP CARGO przyłącza się do tak szlachetnego przedsięwzięcia i jestem przekonany, że nasza okazała makieta kolejowa będzie licytowana nie tylko przez miłośników kolei, ale wszystkich którzy chcieliby wesprzeć działalność fundacji Jurka Owsiaka. – powiedział  Adam Purwin.

Unikalna makieta kolejowa w skali H0 (1:87) PKP CARGO jest w pełni sprawna i przeznaczona do ruchu. Na makiecie znajduje się m.in. skansen taboru kolejowego, terminal kontenerowy oraz punkt załadunku kamienia. Jej wymiary to: 200 x 204 cm, 54 cm wysokości, a całkowita waga, wraz z sarkofagiem, wykonanym ze szkła o grubości 15 mm to 330 kg. Całą makietę uruchamia się jednym włącznikiem.

Szczegółowe dane nt. makiety dostępne są na stronie licytacji:  AUKCJA PKP CARGO S.A.

Oprócz licytacji makiety PKP CARGO wpiera lokalne sztaby WOŚP. W Lublinie, pod siedzibą TVP udostępnione będzie mobilne kino 5D PKP CARGO, w którym będzie można przeżyć niezapomniane chwile, dzięki nowoczesnej technologii wykorzystanej w filmie „Tajemnica piątego wagonu”. Do obejrzenia seansu zachęcać będą wolontariusze zbierający do puszek środki na rzecz WOŚP. PKP CARGO wspiera także Hufiec ZHP w Tczewie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, organizujących licytacje na rzecz WOŚP.

PKP CARGO rozpoczyna przygotowania do Parady Parowozów w 2014 roku

W Biurze Marketingu PKP CARGO rozpoczęły się prace koncepcyjne dotyczące przeprowadzenia wiosną 2014 roku 21. Parady Parowozów w Wolsztynie. Efektowne parady, będące jednocześnie największymi w Polsce spotkaniami miłośników kolei, odbywają się na terenie ponad stuletniej Parowozowni Wolsztyn od 1991 roku.

Parada Parowozów odbywająca się w Parowozowni Wolsztyn co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy miłośników zabytkowej kolei z całego świata, którzy mogą obejrzeć kilkanaście zabytkowych parowozów z Polski i zagranicy podczas tytułowej parady. Parada ma charakter pikniku rodzinnego.

- Podtrzymujemy tradycję łączenia historii kolejnictwa z nowoczesną, atrakcyjną oprawą dla tysięcy miłośników kolei, którzy co roku przyjeżdżają do Wielkopolski. Parada Parowozów to przedsięwzięcie niezwykle istotne nie tylko w rocznym kalendarzu inicjatyw PKP CARGO, ale i całej kolei. Jestem przekonany, że tak jak dotychczas, współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi będzie wzorowa i potwierdzi, że Parada Parowozów jest doskonale zorganizowaną inicjatywą promującą kolej i Wielkopolskę – mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych pełniący obowiązki prezesa PKP CARGO.

Miejscem kolejarskiego święta jest należąca do PKP CARGO Parowozownia Wolsztyn, będąca unikatową atrakcją w skali regionu i świata. Parowozownię rocznie odwiedza blisko 12 000 turystów, a w dniach parad parowozów ok. 25 000 osób.  Jest ona obecnie unikatowym  obiektem tego typu na świecie, ponieważ tamtejsze parowozy wykorzystywane są do prowadzenia regularnych przewozów pasażerskich. Na terenie parowozowni można obejrzeć wiele ciekawych zabytków techniki kolejowej, takich jak: obrotnica z 1908 roku czy 8-stanowiskowa zabytkowa hala postojowa z zapleczem warsztatowym, oraz inne,  nadal używane od co najmniej pół wieku, maszyny i urządzenia. W budynku noclegowni zlokalizowane jest muzeum historii węzła i Parowozowni Wolsztyn.

Pierwsza parada w 1991 roku została zorganizowana na zamówienie niemieckich miłośników pary. Zainteresowanie imprezą okazało się tak wielkie, że w kolejnym roku zorganizowano dla nich dwie parady. Szeroka publiczność mogła podziwiać zabytkowe lokomotywy 8 maja 1993. Początkowo w imprezach brały udział wyłącznie parowozy z Wolsztyna – pierwszy gość z zagranicy przybył na paradę w 1998 r i była to niemiecka maszyna serii 03 204. Parowozy z Chabówki przyjechały dopiero w 2005 r..

PKP CARGO pełni funkcję mecenasa zabytków techniki kolejowej. Spółka opiekuje się ponad 100 parowozami oraz zabytkowym taborem i sprzętem kolejowym w Parowozowni w Wolsztynie oraz w Skansenie Taboru Kolejowego  w Chabówce, gdzie od 9 lat odbywa się Parowozjada.

Dariusz Daniluk nowym prezesem Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade-Trans, spółki zależnej PKP CARGO

Zgromadzenie wspólników spółki PS Trade Trans sp. z o.o. powołało na stanowisko prezesa zarządu Pana Dariusza Daniluka. Nowy prezes PS Trade Transu, lidera rynku spedycji kolejowej w Polsce, to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menadżerów. Był m.in. przez wiele lat prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefem audytu w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarki Żywnościowej.

Pan Dariusz Daniluk zastąpił na stanowisku prezesa pana Sylwestra Pruchniewskiego, odwołanego 21 listopada br. Obecnie zarząd spółki liczy dwie osoby.

- Witamy w naszym gronie jednego z najlepszych polskich menadżerów. Nasza strategia ekspansji międzynarodowej opiera się na trzech filarach: budowa profesjonalnego zespołu zarządzających, kontynuacja ekspansji organicznej na nowych rynkach oraz gotowość do przejęć zagranicznych przewoźników. Doświadczenie Pana Dariusza Daniluka w kierowaniu dużymi organizacjami realizującymi projekty o charakterze pan-europejskim będzie niezwykle cenne przy wdrażaniu naszej strategii rozwoju międzynarodowego - mówi Adam Purwin, członek zarządu ds. finansowych, pełniący obowiązki prezesa PKP CARGO.

PS Trade Trans jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Spółka jest liderem rynku spedycji kolejowej w Polsce i największym spedytorem w Grupie PKP CARGO świadczącym usługi w kraju i za granicą. W 2012 r. przychody PS Trade Trans wyniosły 777 mln zł, zaś przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 354 osoby.

Spółka oferuje usługi spedycji kolejowej i drogowej, organizację transportu morskiego, obsługę przewozów promowych między Polską i Szwecją, obsługę przewozów ładunków ponadgabarytowych, usługi logistyki biomasy i zbóż, przeładunki w terminalach lądowych i portach morskich oraz usługi logistyki magazynowej. Spółka dysponuje siecią terminali przeładunkowych, powierzchnią magazynową, własnymi agencjami celnymi oraz wagonami kolejowymi do przewozu towarów sypkich.

PKP CARGO i CMC Poland podpisały umowę współpracy

PKP CARGO i CMC Poland podpisały trzyletnią umowę na transport ok. 1 mln ton surowców hutniczych i wyrobów stalowych rocznie. Przewozy surowców i towarów związanych z branżą hutniczą to drugi co do wielkości segment działalności PKP CARGO.

- CMC Poland to dla nas kluczowy klient w segmencie transportu surowców hutniczych i wyrobów stalowych. Przedłużona współpraca między obiema firmami potwierdza dobrą pozycję PKP CARGO na bardzo konkurencyjnym rynku tego typu produktów w Polsce –  mówi Sylwester Sigiel, członek zarządu ds. handlowych PKP CARGO.

Podpisana umowa jest kontynuacją ponad 10-letniej współpracy obu spółek. Kolejowy operator,
w okresie od początku stycznia 2014 r. do końca grudnia 2016 r., przewiezie wsad do pieców hutniczych i wyroby stalowe dla CMC Poland – jednego z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatek z drutu.

Dwie kluczowe grupy ładunków przewożonych przez PKP CARGO, związane z branżą hutniczą, to rudy i piryty oraz metale i wyroby. Nadal chcemy zwiększać swoje udziały w rynku przewozu tych surowców, bowiem stanowią one obecnie drugi co do wielkości segment przewozów w PKP CARGO. – dodaje Sylwester Sigiel.

PKP CARGO świadczy kompleksowe usługi przewozowe dla największych podmiotów z sektora hutniczego, dostarczając im zarówno surowce niezbędne do produkcji stali jak i transportując wyprodukowane przez nie produkty i półprodukty. Wyroby hutnicze przewożone są w głównej mierze w komunikacji międzynarodowej, przede wszystkim w imporcie.

O CMC Poland

CMC Poland Sp. z o.o. (dawniej CMC Zawiercie S.A.) to jeden z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatki z drutu w Polsce. Wyroby spółki mają zastosowanie jako zbrojenie stalowe w inwestycjach infrastruktury transportowej i biznesowej w całej Europie.