Tabor

Naprawy wagonów
i lokomotyw

PKP CARGO Tabor-Ostrów Wielkopolski

Głównym zadaniem Spółki PKP CARGO Tabor-Ostrów Wielkopolski jest wykonywanie zleconych prac utrzymaniowych taboru kolejowego, tj. lokomotyw i wagonów, w sposób zapewniający wysoką jakość usług, przestrzeganie i spełnianie wszystkich norm i reżimów technologicznych, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu sprawności i niezawodności pracy taboru.

Informacje o spółce

Podstawową działalność Spółki stanowią naprawy okresowe lokomotyw elektrycznych, bieżące utrzymanie taboru obejmujące przeglądy okresowe oraz naprawy bieżące i awaryjne lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz naprawy bieżące wagonów towarowych. Firma ponadto naprawia podzespoły lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz dokonuje fizycznej likwidacji taboru kolejowego. Spółka świadczy również usługi w zakresie sprawdzania i drobnych napraw przyrządów pomiarowych, wykorzystywanych w sektorze kolejowym.

Podstawowy kierunek działalności i rozwoju Spółki zakłada rozwój potencjału w zakresie naprawy okresowej lokomotyw elektrycznych i bieżącego ich utrzymania dla potrzeb podstawowego zleceniodawcy PKP CARGO. jak również dla pozostałych spółek Grupy PKP eksploatujących lokomotywy elektryczne.

Uwzględniając to założenie, Spółka od 2011 roku nie wykonuje napraw okresowych wagonów towarowych i zwiększa liczbę napraw okresowych lokomotyw elektrycznych.

W dłuższej perspektywie rozważany jest także wariant przygotowania kompleksowej oferty dla PKP CARGO i innych przewoźników z Grupy PKP, utrzymania lokomotyw elektrycznych serii ET22 i EU07, obejmującej wszystkie poziomy utrzymania określonej partii lokomotyw wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji z tym związanej.

Położenie i linie kolejowe przebiegające przez Ostrów Wielkopolski oraz rozwijający się potencjał Spółki tworzą szanse pozyskiwania nowych klientów. PKP CARGO TABOR – OSTRÓW WIELKOPOLSKI posiada hale produkcyjne typu wachlarzowego, do których wjazd umożliwiają dwie obrotnice. Są one wyposażone w kanały rewizyjne, w specjalistyczne urządzenia techniczne m.in. tokarnię podtorową UGB-150, maszyny do obróbki skrawaniem, zapadnię trakcyjną, suwnice, wciągniki, podnośnice. W oddzielnych budynkach zlokalizowane jest zaplecze magazynowe oraz administracja.

W roku 2010 wykonano blisko 1 tys. czynności z zakresu bieżącego utrzymania lokomotyw, wykonano 24 rewizje lokomotyw elektrycznych serii ET22 i EU07 oraz zmodernizowano 10 lokomotyw serii ET41 przygotowując je do ruchu na terenie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.