Tabor

Naprawy wagonów
i lokomotyw

PKP CARGO Wagon-Szczecin

Informacje o spółce

Spółka zajmuje się głównie naprawami wagonów towarowych (bieżącymi i głównymi) oraz fizyczną likwidacją wagonów wycofanych z eksploatacji. Ponadto w ramach posiadanegozaplecza technicznego oferuje podmiotom zewnętrznym przeprowadzenie badań naciskówkół pojazdów kolejowych na stanowisku TENSAN, układu hamulcowego wagonów naurządzeniu HADIAG i badań defektoskopowych zestawów kołowych oraz sprężyn piórowych.Oferuje również wynajem stanowisk postojowych na torze odstawczym i stanowiskpodnośników.

Prowadzone są też rewizje wózków 1 XTa, 25TN oraz maźnic zestawów kołowych, prace reprofilujące wszystkich typów zestawów kołowych (wagonowych i pojazdów trakcyjnych). Spółka wykonuje wzmocnione drzwi wagonów węglarek i linki uziemienia L700, L350, prowadzi pomiary i naprawy wózków wagonowych, realizuje zlecenia dotyczące cięcia blach o grubości do 10 mm, prostowania konstrukcji nadwozia wagonów węglarek na urządzeniu typu KOLZAM oraz diagnostykę sprężyn śrubowych. Prace spawalnicze są wykonywane łukiem swobodnym (elektrodą) oraz metodą MIG MAG. Dodatkowo, Spółka zajmuje się malowaniem powierzchni metodą hydrodynamiczną oraz realizacją zleceń dotyczących obróbki skrawaniem metali i robót stolarskich.

Podstawowym zakresem działalności Spółki pozostaje naprawa wagonów towarowych. W celu stałego polepszania jakości usług i zapewnienia rozwoju, Firma inwestuje w infrastrukturę i urządzenia pozwalające wykorzystać duży potencjał Zakładu.

W chwili obecnej realizowane są inwestycje zwiększające płynność i jakość napraw.

Instalowana jest przesuwnica do wagonów towarowych, która pozwoli na przesuwanie wagonów miedzy torami naprawczymi bez konieczności wykonywania prac manewrowych z wykorzystaniem lokomotywy manewrowej. Budowane jest również stanowisko do rewizji maźnic z zestawów kołowych.

Na potencjał Firmy wpływa dogodne usytuowanie na szlaku północ-południe, w bezpośrednim sąsiedztwie portu morskiego, dobra infrastruktura własna w postaci hali naprawczej z 12 torami naprawczymi o łącznej długości 1 200 m wyposażonymi w niezbędne do wykonywania działalności maszyny i urządzenia. Podstawowe wyposażenie i zaplecze techniczne stanowią system diagnostyczny do kontroli układów hamulcowych wagonów towarowych HADIAG, do badania nacisków osi na główkę szyny TENSAN, tokarnie do zestawów kołowych UBB 112N oraz UBC 150N, suwnice o udźwigu od Q=32 kN do Q= 125 kN, podnośniki Kutruffa, dźwigniki wagonowe przejezdne, podnośniki wagonowe przejezdne i wiele innych specjalistycznych maszyn i urządzeń.

W 2010 roku wykonano blisko 600 napraw okresowych i 10 tys. bieżących oraz dokonano kasacji ponad 330 starych wagonów.